Etikett: Johan gunnarsson

Bliwas premievolym ökar 300 Mkr efter nytt avtal med Unionen

Unionen har efter en upphandling valt Bliwa som ny försäkringsgivare för sina medlemsförsäkringar. Avtalet – som träder i kraft vid årsskiftet – är det största som tecknats på den svenska gruppförsärkingsmarknaden. Tack vare Unionen-avtalet ökar Bliwas premievolym med cirka 300 miljoner kronor.

De försäkringar det gäller är: livförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapital, diagnosförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, familjeskydd, sjukvårdsförsäkring för Egna företagare samt seniorförsäkring.

Dessutom kommer alla Unionens medlemmar att kunna teckna sjukvårdsförsäkring.

Enligt Bliwa kommer bytet av leverantör att innebär att den försäkrade har kvar motsvarande skydd som tidigare, men med högre ersättningsnivåer, generösare hälsoregler, mer flexibla försäkringar och högre slutålder.

– Att Unionen valde Bliwa efter en omfattande upphandling visar att de värdesätter våra produkter och vårt sätt att arbeta. Som nischat gruppförsäkringsbolag kan vi gruppförsäkring bättre än de flesta och vi utvecklar gärna flexibla försäkringar i samverkan med våra kunder. Dessutom är vi kundägda vilket innebär att våra kunder har en hög grad av insyn och möjlighet att påverka, säger Johan Gunnarson, vice vd och chef för affärsverksamheten på Bliwa, i en presskommentar.

Bliwas kunder är medlemmar i ett tiotal organisationer och anställda i flera tusen företag. Samarbetet mellan Bliwa och Unionen sträcker sig tillbaka till 2005 då Unionen valde Bliwa för sin livförsäkring för arbetslösa medlemmar.

– Bliwa har vuxit med i snitt 20 procent per år sedan start 2003. Med denna affär skapar vi förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete, högre servicegrad och samtidigt lägre kostnader per försäkrad. Det gynnar samtliga Bliwas kunder, säger Johan Gunnarson.