Etikett: Johan Magnusson

Första AP-fonden avkastade 9,6 procent under 2017

Första AP-fondens avkastning efter kostnader under 2017 uppgick till 9,6 procent, vilket kan jämföras med 9,3 procent 2016. Det framgår av fondens resultatrapport under måndagen. 

Det totala fondkapitalet i AP1 uppgick vid årets slut till 333 miljarder kronor. Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden uppgick till 5,0 procent per år efter kostnader. Fondens förvaltningskostnader sjönk till 445 miljoner kronor (458), vilket motsvarar 0,14 procent (0,15) av genomsnittligt förvaltat kapital.

VD Johan Magnusson kommenterar resultatet så här i ett pressmeddelande:

– Det är tillfredsställande att vi fortsätter att leverera ett gott resultat med en avkastning på förvaltat kapital på 9,6 procent efter kostnader för 2017 samtidigt som vi sänker våra kostnader. Största bidragen i absoluta kronor kom från aktier och fastigheter.

– För att möta en alltmer utmanande omvärld jobbar vi kontinuerligt med att förfina och utveckla vår portfölj. Under 2017 utökade vi bland annat investeringarna på tillväxt­marknader samt minskade vår exponering mot dollar till förmån för svenska kronor.

5,2 procents avkastning i Första AP-fonden första halvåret

Under första halvåret i år uppvisade Första AP-fonden en avkastning på 5,2 (3,5) procent, efter kostnader. Det totala fondkapitalet uppgick vid första halvårets slut uppgick till 323 miljarder kronor.

Första AP-fondens förvaltning genererade under första halvåret 2017 en överavkastning i förhållande till fondens strategiska benchmark på 1,2 procentenheter.

Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden har legat på 4,3 procent per år efter kostnader vilket innebär att Första AP-fondens mål överträffats både på kort och lång sikt. Det långsiktiga målet ligger på 4,0 procents real avkastning efter kostnader

VD Johan Magnusson säger så här i en presskommentar:

 – Vi är nöjda med att leverera en avkastning på förvaltat kapital på 5,2 procent efter kostnader för årets första sex månader. Under första halvåret har vi tillfört 3,7 miljarder till Pensionsmyndigheten.

Fondens förvaltningskostnader uppgick till 237 miljoner kronor (215), vilket motsvarar 0,15 procent (0,15) i årstakt av förvaltat kapital.