Etikett: johan moeschlin

AMF startar ny fond för företagsobligationer

Under måndagen startade AMF Fonder en ny värdepappersfond – AMF Företagsobligationsfond. Fonden ska investera i värdepapper och finansiella instrument med en genomsnittlig bindningstid upp till ett år, från företag med hög kreditvärdighet.

Den nya fonden blir tillgänglig både för fondförsäkringssparande och för direkt fondsparande.

– Vi vill komplettera vårt räntefondsutbud, inte minst för våra fondförsäkringssparare, med en lite djärvare räntefond som kombinerar låg risk med en möjlighet till bättre avkastning. Fonden möter önskemålet om en god avkastning på sikt i en situation där börsen slår rekord samtidigt som räntorna är historiskt låga. Jag skulle säga att fonden passar väl för sparare med en tidshorisont som är längre än 2 år, säger Jonas Eliasson, VD för AMF Fonder, i en kommenar.

AMF Företagsobligationsfond förvaltas av Johan Moeschlin som sedan tidigare ansvarar för samtliga AMF Fonders räntefonder.

AMF Företagsobligationsfond har en årlig avgift på 0,10 procent och är valbar för samtliga sparare som har sin kollektivavtalade tjänstepension i en fondförsäkring hos AMF. Den är också tillgänglig via flera fondtorg, till en början hos Avanza och Nordnet.