Etikett: Johan Palmer

Länsförsäkringar har störst förtroende av fastighetsmäklare

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling toppar i SKI:s årliga undersökning om hur nöjda kunderna är med fastighetsmäklarbranschen.

Länsförsäkringar får betyget 73,0 på en hundragradig skala. God tvåa är mäklarbyrån Notar med 72,8.

– Dessa två aktörer får höga betyg av sina kunder där enkelhet, smidigt och tillgänglig är den gemensamma nämnaren, säger Johan Parmler, VD för Svenskt Kvalitetsindex, i en presskommentar.

SKI har mätt både hur nöjda köpare är och hur nöjda säljare är. I likhet med tidigare år är säljare betydligt mer nöjdare jämfört med köpare. Samtidigt är avståndet krympt mellan de båda kundgrupperna. 

– Över tid så har dock skillnaden minskat markant. Från närmare 10 enheter under 2013 till 5 enheter idag, säger Johan Parmler.

Av studien framgår också att nöjdheten med nätmäklare är betydligt lägre än för de mer traditionella aktörerna. Undersökningen är gjord under maj 2017.