Etikett: Jonas Nyquist

Skandias sparare får tio gånger pengarna efter iZettle-affären

Skandia är via investeringsfonden Creandum II en av ägarna till iZettle, som nyligen såldes till amerikanska Paypal. Enligt Skandia ger affären Skandias sparare nu tio gånger pengarna.

Totalt betalar Paypal 19 miljarder kronor för iZettle.

Skandia kom via investeringsfonden Creandum II in som ägare i iZettle redan år 2011, vid den allra första investeringsrundan.

– Skandia började redan på 1980-talet att investera i onoterade bolag och har skapat en mycket gynnsam position på marknaden. Den senaste tioårsperioden har vi satsat stort på området och det ser vi nu verkligen resultatet av, säger Jonas Nyquist, chef för området Private Equity och Infrastruktur på Skandia i en kommentar på bolagets hemsida.

En än mer gynnsam affär blev Skandia investering i Spotify som gjordes år 2008. I samband med börsnoteringen stod det klart att Skandias aktier i Spotify nu värderas till 100 gånger de satsade pengarna.

Fonden Creandum II omfattar – utöver Spotify och iZettle – bland annat investeringar i Linas Matkasse, Cint och Videoplaza.

Ungefär 10 procent av Skandias livportfölj är placerade i fonder för onoterade bolag. Snittavkastningen på investeringarna i onoterade bolag de senaste tio åren ligger på 18 procent per år.

Skandia: Spotify är en av våra bästa investeringar någonsin

Spotify är en av de bästa investeringarna någonsin i Skandias portfölj för onoterade företag. Det skriver Skandia i en kommentar efter Spotifys börsnotering under gårdagen. 

Skandia påpekar på sin hemsida att när många andra stora institutionella investerare i början av 2000-talet flydde från den då sargade internetsektorn, så stannade Skandia kvar.

Sedan 2007 har Skandia investerat över 40 miljarder kronor i onoterade företag och byggt upp stora innehav i den nya tidens tillväxtraketer, som exempelvis Spotify, iZettle och Klarna.

– Storleken på vår livportfölj gör att vi kan vara mycket långsiktiga i våra investeringar, säger Jonas Nyquist, chef för området Private Equity och Infrastruktur på Skandia, i en kommentar på Skandias hemsida.

– Vi började redan på 1980-talet investera i alternativa tillgångsslag och har skapat en mycket gynnsam position på marknaderna. Vi är ständigt ute och träffar förvaltare både i USA och Europa. Det, i kombination med Skandias starka varumärke och den avkastning vi har levererat, gör att vi har stora möjligheter att investera i nya attraktiva fonder. Det ena ger det andra. Och vinsterna hamnar i form av avkastning hos våra kunder, som i ett ömsesidigt bolag också är ägare.

Skandia är delägare i Spotify via Creandums fond II och har funnits med bland investerarna sedan 2008. Totalt har Skandia investerat drygt 14 miljarder kronor i teknikrelaterade fonder. Av dessa finns omkring 2,5 miljarder kronor i nordiska fonder, bland annat Northzone och Creandum. Ungefär 10 procent av Skandias livportfölj på totalt ca 430 miljarder kronor är placerat i fonder för onoterade bolag, vilket enligt Skandia är en betydligt större andel jämfört med de flesta andra svenska institutionerna.

– Det har betalat sig rejält i form av hög avkastning till pensionsspararna. Våra alternativa investeringar ökade ifjol med 12 procent. Våra investeringar sker via fonder och förvaltare. Ett exempel på en direktinvestering är vår investering på 300 miljoner kronor i Klarna. Snittavkastningen på Skandias investeringar i fonder för onoterade bolag som gjorts under de senaste 10 åren ligger på nästan 18 procent om året, vilket är över fyra procentenheter bättre per år än ett brett börsindex. Det motsvarar totalt åtta miljarder kronor mer än om pengarna hade varit investerade på börsen, säger Jonas Nyquist.

Skandia lanserar ny buyout-fond för professionella placerare

Skandia lanserar nu en ny fond för institutionella kunder – Thule Buyout Fund III som investerar i fem–tio olika amerikanska och europeiska buyout-fonder. Fonden ger professionella investerare möjlighet att följa Skandias buyout-investeringar.

Affärsidén i de underliggande fonderna är att köpa onoterade bolag med syfte att utveckla och förbättra dem, för att efter ca fem år sälja dem vidare till ett högre pris.

Skandia har för avsikt att lansera en buyout-fond per år, med samma typ av upplägg. Den första fonden lanserades 2016 och stängdes med ett kapital på 500 miljoner kronor.

Den andra fonden stängdes den 31 december förra året, med ett kapital på 400 miljoner kronor. 

– Skandia var en av pionjärerna i Sverige inom buy-out och vi har investerat i denna typ av fonder i snart 30 år. Under den tiden har vi utvecklat en välfungerande investeringsfilosofi, arbetsmetodik och nätverk i branschen. Avkastningen på de investeringar som gjorts under de senaste tio åren har varit god, i snitt 17 procent årligen. Det är fyra procentenheter högre per år än ett jämförbart världsindex för aktier som avkastat cirka 13 procent årligen, säger Jonas Nyquist, chef för private equity och infrastrukturinvesteringar, i en presskommentar.

Skandias team för buyout-fondinvesteringar har rankats som ett av Europas främsta. Enligt Skandia möjliggör detta att få investera med de främsta förvaltarna.

Skandias Egna investeringar i buyout-fonder uppgår i dag till cirka 28 miljarder kronor, motsvarande cirka 7 procent av den totala livportföljen.

Skandia förvaltar i dag totalt cirka 10 miljarder kronor åt institutionella kunder.