Etikett: Jörgen Svensson

Länsförsäkringar Liv sänker återbäringen till 3 % i Nya Trad

Länsförsäkringar har beslutat att sänka återbäringsräntan i Nya Trad den 1 januari till 3 procent före skatt och avgifter. Enligt Länsförsäkringar är sänkningen en anpassning till läget på de finansiella marknaderna.

— 2018 har präglats av oroliga finansmarknader och sammantaget blev utvecklingen på både aktie- och räntemarknaderna sämre än de vi haft de senaste åren. Eftersom mycket talar för att oron kommer att fortsätta ännu en tid väljer vi att sänka återbäringsräntan i Nya Trad så att den bättre speglar den förväntade avkastningen framåt, säger Jörgen Svensson, VD för Länsförsäkringar Liv, i en presskommentar.

Nya Trads genomsnittliga återbäringsränta har sedan starten i juni 2013 varit 7,2 procent. Konsolideringsgraden i Nya Trad uppgick per den 30 november till 108 procent. Det förvaltade kapitalet var vid samma tidpunkt på cirka 22 miljarder kronor.

Återbäringsräntan i Gamla Trad ligger kvar på 3 procent.

Flera andra tradbolag har den senaste tiden sänkt sina återbäringsräntor. Skandia sänkte den 1 december återbäringen till 5 procent, och Folksam Liv till 4 procent. SEB Liv och Pension meddelade i mitten av december att man sänker återbäringen till 3 procent.

Jakob Carlsson utsedd till ny VD för Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar meddelar att Jakob Carlsson har utsetts till ny VD för Länsförsäkringar Liv AB. Han tillträder den 1 maj nästa år.

Jakob Carlsson arbetar sedan åtta år tillbaka som CFO i Länsförsäkringar Liv, där han också har funktionen som vice VD. Tidigare har han bland annat varit controllerchef i Länsförsäkringar AB.

– Jakob är med sin gedigna erfarenhet rätt person att leda bolaget som nu står på en stabil grund. Jörgen Svensson har, sedan 2008, lett bolaget på ett förtjänstfullt sätt under delvis utmanande förhållanden såsom finans- och skuldkriser samt det låga ränteläget som slutligen ledde till stängning av nyteckningar och även framtagandet av Nya Trad, säger styrelseordförande Sten Dunér i en presskommentar.

Bolagets nuvarande VD Jörgen Svensson slutar enligt avtal när han fyller 60. Han är kvar som senior advisor i bolaget till och med den 31 december nästa år.

Avkastning på 1,3 procent i Länsförsäkringar Gamla Trad

Totalavkastningen för Gamla Trad-beståndet i Länsförsäkringar Liv, som står för merparten av tillgångarna i bolaget, uppgick under årets nio första månader till 1,3 procent. Det framgår av Länsförsäkringar Livs kvartalsberättelse.

Gamla Trad står för 77,8 miljarder kronor av det förvaltade kapitalet i bolaget.

Sparandet i Nya Trad – med ett kapital på 22,5 miljarder kronor – uppgick under perioden till 3,3 procent.

Nya Världen hade en totalavkastning på 1,1 procent. Beståndet uppgår till 11,3 miljarder kronor.

Länsförsäkringar kan bland annat glädjas åt att solvensgraden i bolaget har förstärkt, och vid utgången av kvartalet uppgick den till 136 procent. Det förvaltade kapitalet uppgick vid utgången av kvartalet till 113 miljarder kronor, att jämföra med 115 miljarder kronor ett år tidigare.

Så här kommenterar VD Jörgen Svensson resultatet för Länsförsäkringar Liv:

– Efter fem års idogt arbete med solvensstärkande åtgärder är det särskilt glädjande att kunna fatta beslut om förändrade återbäringsräntor som är positiva för bolagets kunder. Detta kunde vi göra trots svagare kapitalmarknader. Under september höjde vi den årliga återbäringsräntan i Gamla Trad till tre procent och kunderna i Nya Trad fick cirka 5 procent i en engångs- återbäring. Återbäringsförstärkningen kunde genomföras tack vare att Nya Trad och Gamla Trad under en längre period haft stark konsolidering. Vårt arbete med att stärka solvensen och balansräkningen fortsätter. Delvis tack vare det åtgärdsprogram som vi har genomfört är vår kapitalsituation förbättrad vilket innebär en trygghet för våra kunder i oroliga tider.

LF Liv: 5 % extra återbäring i september till kunder med Nya Trad

Under september månad fick kunder med pensions- och kapitalförsäkringar i Nya Trad-förvaltning cirka 5 procent i extra återbäring, rapporterar Länsförsäkringar Liv i dag.

Fördelningen av den extra återbäringen gjordes till försäkringar som är tecknade före 1 mars 2018. Därmed säkerställdes att återbäringen fördelades till de kunder som bidragit till att bygga upp överskottet.

Efter den extra fördelningen sänks den aktuella återbäringsräntan i Nya Trad från 6 till 5 procent per år. Den nya återbäringsräntan gäller från i dag den 1 oktober, och avser återbäringen före skatt och avgifter.

– Den kollektiva konsolideringen i Nya Trad har varit stark under en längre period, vilket gjorde det möjligt att fördela extra återbäring. I praktiken innebär det att cirka 1 miljard kronor fördelas på cirka 100 000 kunder. Samtidigt anpassar vi den aktuella återbäringsräntan till en nivå som bättre speglar den förväntade avkastningen framåt, säger Jörgen Svensson, VD för Länsförsäkringar Liv, i en presskommentar.

Konsolideringsgraden i Nya Trad uppgick till 115 procent per den 30 juni 2018 och det förvaltade kapitalet till cirka 22 miljarder kronor. Den genomsnittliga återbäringsräntan sedan starten i juni 2013 har varit 7,2 procent, inklusive den extra fördelningen i september.

LF Gamla Trad höjer återbäringen till 3%

Länsförsäkringar Liv meddelar att återbäringsräntan i Länsförsäkringar Gamla Trad nu höjs från 2 till 3 procent, före skatt och avgifter.

Så här kommenterar Länsförsäkringar Livs VD Jörgen Svensson höjningen i ett pressmeddelande:

– Den höga konsolideringsgraden i Gamla Trad ger oss nu möjlighet att höja återbäringsräntan med en procentenhet. Gamla Trads höga garantier, begränsade riskutrymme och tillgångarnas höga räntekänslighet gör dock att vi behöver vara återhållsamma med återbäringsräntan för att i alla lägen kunna infria våra åtaganden till kunderna. Därför begränsas höjningen till en procentenhet trots den höga konsolideringsgraden, säger  

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Trad uppgick per den 30 juni och det förvaltade kapitalet är cirka 79 miljarder kronor. 

Länsförsäkringar höjer återbäringen till 6 % i Nya Trad

Länsförsäkringar meddelar i dag att återbäringsräntan i Nya Trad höjs från till 6 procent före skatt och avgifter. Höjningen sker den 1 oktober. 

– Nya Trad har haft en bra avkastning på 4,0 procent under det första halvåret 2017 vilket står sig väl i en jämförelse med våra konkurrenter. Dessutom är konsolideringsgraden på 117 procent. Det ger oss möjlighet att återigen höja återbäringen, säger Jörgen Svensson, VD för Länsförsäkringar Liv, i en presskommentar.

Totalt har cirka 95 000 kunder valt att byta från Gamla till Nya Trad i Länsförsäkringar Liv. Återbäringsräntan i Nya Trad har sedan starten i juni 2013 i genomsnitt varit 6,4 procent. Det förvaltade kapitalet i Nya Trad ligger på nära 20 miljarder kronor. Återbäringsräntan i Gamla Trad är oförändrad och ligger kvar på 2 procent.

 

Länsförsäkringar höjer återbäringen i Nya Trad till 5 procent

Länsförsäkringar höjer den 1 april sin återbäringsränta i Nya Trad till 5 procent.

De kunder som valt att byta villkor till Nya Trad får därmed ytterligare förbättrad värdeutveckling i sitt sparande, skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande i dag.

– Nya Trad har haft en stabil avkastning det senaste halvåret och konsolideringsgraden är hög. Det ger oss möjlighet att höja återbäringen. Återbäringsräntan i Nya Trad har sedan starten i juni 2013 i genomsnitt varit cirka 6,6 procent, säger Jörgen Svensson, VD för Länsförsäkringar Liv, i sin presskommentar.

Hittills har över 90 000 kunder bytt till Nya Trad. Det förvaltade kapitalet i Nya Trad inklusive avkastning är nu uppe i cirka 19 miljarder kronor.

Återbäringsräntan i Gamla Trad är oförändrad och ligger kvar på 2 procent.

Återbäringsräntan avser återbäring före skatt och avgifter.