Etikett: Kaj elfgren

Alecta får höjt betyg på Max Matthiessens hållbarhetslista

Alecta har fått höjt betyg till väl godkänt i Max Matthiessens hållbarhetsrankning. Det framgår av Max Matthiessens information om hållbarhetsundersökningen i dag på morgonen. 

Bakgrunden till att Max Matthiessen nu får betyget väl godkänt är att bolaget har infört mer proaktiva invalskriterier för aktie- och ränteportföljen

Det är femte året i rad som Max Matthiessen presenterar sin undersökning av hållbart pensionskapital. 

Enligt undersökningen är det en positiv trend i bolagens hållbarhetsarbete. Flera pensionsbolag, både inom traditionell försäkring och fondförsäkring, förbättrar sina betyg i årets undersökning.

– Under de fem år vi har gjort analysen har ansvarsfullt ägande blivit en alltmer prioriterad fråga för pensionsbolagen. I årets undersökning har vi höjt våra krav och grävt djupare i pensionsbolagens portföljer, säger Kaj Elfgren, analytiker på Max Matthiessen, i en presskommentar.

Förutom Alecta får även Folksam, KPA, AMF och SPP betyget väl godkänd nivå inom traditionell försäkring, ett betyg de belönades med även förra året.

Länsförsäkringar Liv och Skandia Liv ligger kvar på ett godkänt betyg bland traditionella bolag. SEB Pension & Försäkring och Handelsbanken Liv har höjt ambitionen inom aktieportföljen, och kan därmed klättra upp till ett godkänt betyg.

Inom fondförsäkring är – precis som föregående år – endast SPP som kvalificerar sig till ett väl godkänt betyg. SPP har höjt hållbarhetsnivån på sitt fondtorg, har en tydlig hållbarhetsmärkning och ett brett utbud av hållbara fonder.

Folksam, Länsförsäkringar Liv, SEB Pension & Försäkring och Skandia Liv ligger kvar på en godkänd nivå. Även Danica och Movestic får godkänt i årets undersökning.