Etikett: Kajsa Brundin

AMF, LF Nya och SPP får högst betyg i Söderbergs hållbarhetsrapport

AMF, Länsförsäkringar Nya och SPP är de tre aktörer som får högst betyg i Söderberg & Partners senaste hållbarhetsanalys av svenska pensionsbolag. Men fortfarande är det mycket som återstår för att spararna ska få ett större inflytande över sitt pensionskapital, heter det i hållbarhetsanalysen som publiceras idag.

Söderberg & Partners publicerade i dag sin hållbarhetsanalys av svenska pensionsbolag. Analysen publiceras för femte gången sedan starten 2015 och tar hänsyn både till hur innehaven väljs ut och hur pensionsbolagen påverkar företag att bli mer hållbara.

Fokus i denna rapport har bland annat legat på i vilken utsträckning pensionsbolagen använder pensionskapitalet för att driva påverkansarbete inom fyra olika områden; minskade koldioxidutsläpp, barnarbete, skatt och jobb. Sammanlagt har tolv olika pensionsbolag analyserats.

— Vi är övertygade om att ett ökat inflytande från spararnas sida ökar deras intresse och engagemanget i pensionssparandet. Samtidigt blir spararna mer delaktiga i att bidra till en bättre, mer hållbar värld, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys och hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners, i en presskommentar.

Söderberg & Partners konstaterar att pensionsbolagen i stor utsträckning arbetar aktivt med att motverka barnarbete och att minska bolags koldioxidutsläpp och portföljernas koldioxidavtryck. Däremot finns en stor förbättringspotential för hur pensionsbolagen arbetar med investeringar som leder till jobb, och att företagen ska betala rätt skatt i Sverige.

—Att pensionskapitalet ska främja bolag som betalar full skatt i Sverige är viktigt för många sparare. Lika viktigt är att kapitalet främjar jobb i Sverige. Det kan vara värt att tänka på för många av pensionsbolagen.

• AMF, Länsförsäkringar Nya och SPP är de tre bolag som får högsta betyg — grönt ljus — när Söderberg & Partners väger samman betygen i de tre kategorierna: Process för hållbara investeringar, Påverkansarbete och Hållbarhetsambitioner och värdeskapande. 

• Betyget gult ljus får Alecta, Folksam, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Gamla, Nordea Liv, Skandia och Swedbank Försäkring.

• KPA, SEB Gamla och SEB Pension & Försäkring är de tre bolag som får rött ljus i sammanställningen.

Här kan du läsa hela rapporten om pensionsbolagens hållbarhetsarbete. 

Söderberg först i Sverige med helt klimatkompenserade medarbetare

Söderberg & Partners är först ut i svenskt näringsliv med att klimatkompensera för samtliga medarbetare – både på arbetet och på fritiden. Nu uppmanar man andra företag att följa efter

Beräkningarna av varje medarbetarnas klimatpåverkan utgår från FN:s statistik. För att ha goda marginaler till detta, har Söderberg & Partners till och med beslutat att med utgångspunkt från FN-statistiken dubbla klimatkompensationen per medarbetare.

– Det är glädjande och jag är stolt när nu alla medarbetare på Söderberg & Partners i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Spanien och Luxemburg – nästan 1 900 personer – är klimatpositiva. Vi har arbetat i flera år med hållbarhetsanalyser och att integrera hållbarhet i våra råd. Vår svenska verksamhet är ISO-certifierad i miljö sedan 2016 och nu tog vi ett strategiskt beslut att satsa ännu mer, säger Kajsa Brundin som är chef för produktanalyser och hållbarhet på Söderberg & Partners.

Certifieringen av insatsen sker i enlighet initiativet “We Don’t Have Time Climate Positive Employees” som syftar till att bygga världens största sociala nätverk kring klimatfrågan, för att uppmärksamma att förstå att vi inte har tid att vänta. “We Don’t Have Time” klimatkompenserar för människors livsstil och tar samtidigt bort en betydande mängd av de utsläppsrätter från marknaden som hotar klimatet – och har ambitionen att visa att detta går hand i hand med ekonomisk utveckling.

”We Don’t Have Time” kommer nu årligen att köpa klimateffektiva projekt för Söderberg & Partners motsvarande minst 27 000 ton CO2, och annullera de utsläppsrätter som erhålls från marknaden.

Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef på Söderberg & Partners, uppmanar nu fler aktörer i branschen att följa efter:

– Vi ville ta ett större grepp än enbart våra kontors klimatpåverkan och därför valde vi att fokusera på våra medarbetare ur ett bredare perspektiv. Medarbetarna blir inte enbart klimatpositiva i sitt arbete utan vi kompenserar även för deras hem och fritid. Förhoppningen är att vår klimatcertifiering inspirerar alla i företaget att även ta egna initiativ för att minska sin totala klimatpåverkan. Inte minst hoppas jag att fler aktörer inspireras att följa oss, säger Gustaf Rentzhog i en kommentar.

Här hittar du mer detaljer kring beräkningarna av klimatkompensationen för Söderberg & Partners medarbetare.

Söderberg: Svenska fondbolag är bättre på hållbarhetsarbete

Svenska fondbolag är bättre än utländska fondbolag när det gäller hållbarhetsarbete. Den slutsatsen drar Söderberg & Partners i en ny rapport. 

Söderberg & Partners har för tredje året i rad ställt samman sin rapport ”Hållbara fonder” om fonders hållbarhetsarbete. Årets rapport bygger på en analys av cirka 3 300 fonders hållbarhetsarbete utifrån olika faktorer som ansvarsfullt ägande och påverkan, hänsyn till hållbarhetsinformation, och medlemskap i lokala och internationella samarbeten. Söderberg & Partners ger i rapporten olika fonder hållbarhetsbetyget rött, gult eller grönt.

Rapporten visar att svenska fondbolag sticker ut i jämförelse med utländska fondbolag när det kommer till hållbarhetsarbetet. Av alla svenska fonder får 15 procent grönt betyg, 68 procent gult betyg, och endast 18 procent rött betyg. För utländska fondbolag är motsvarande siffror 5 procent gröna, 65 procent gula och 30 procent röda.

– Svenska fondbolag är bättre på att få med alla fonder i sitt hållbarhetsarbete. Statistiken talar sitt tydliga språk i att hållbarhet i mångt och mycket fortfarande är en nischprodukt. Men bland svenska fondbolag är det lite mindre så. Svenska fondbolag är också mer aktiva i ägarfrågor, där de har ett bättre och proaktivt arbetssätt, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys och hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners.

Enligt rapporten är aktiefonder starkare ur ett hållbarhetsperspektiv än ränte-, hedge- och blandfonder. Endast 2 procent av räntefonderna har fått grönt hållbarhetsbetyg. Ingen blandfond får grönt betyg, och endast en hedgefond i analysen får grönt betyg.

 

Här kan du läsa hela rapporten från Söderberg & Partners. 

Söderberg vill ge mer makt åt pensionsspararnas egna val

Pensionsspararna bör i högre utsträckning än i dag få avgöra vilka värderingar som ska prägla investeringarna. Det skriver Söderberg & Partners VD Gustaf Rentzhog och hållbarhetsansvariga Kajsa Brundin i dag i en debattartikel i SvD Näringsliv, där man konstaterar att dagens begränsade flytträtt är det största hindret för att förverkliga ökad pensionsmakt. 

Söderberg & Partners har genomfört egna undersökningar av vilka preferenser pensionssparare har när det gäller pensionsinvesteringarna. 

När pensionssparare fick svara på frågan hur de skulle vilja att pensionskapitalet ska användas, utöver att skapa avkastning, kom frågan om barnarbete högst på listan. 52 procent vill vara säkra på att investeringarna går till företag som inte använder barnarbete, 38 procent svarade att man ville ha investeringar som främjar jobb i Sverige. Nära fyra av tio vill att pengarna ska användas till företag som skattar i Sverige. 

Debattartikeln mynnar ut i att de huvudsakliga hindren för ökad makt åt pensionsspararna, när det gäller inriktningen på investeringarna, är dagens begränsade flytträtt och parternas ovilja att förändra dagens system. Det finns också en utmaning i att skapa transparens. Författarna skriver avslutningsvis att man inte har ett färdigt system som kan rullas ut på marknaden, men att man tror att intresset finns för att öka pensionsspararnas inflytande på kapitalet.