Etikett: Kajsa lindell

Rekordnivå på premieinkomsten: Sakpremier upp 5%, livpremier 8%

Premieinkomsten för skadeförsäkringsbolag har ökat med 5 procent den senaste tolvmånadersperiod. Samtidigt har livpremierna ökat med 8 procent, framgår det av Svensk Försäkrings branschstatistik för årets andra kvartal som presenterades i dag. 

Totalt sett är premierna i svenska försäkringsbolag på en rekordnivå: Aldrig har så höga premieinkomster noterats under någon tolvmånadersperiod. 

Ökningstakten för skadeförsäkringsbolagen har legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren. Vid halvårsskiftet uppgick den senaste tolvmånadersperiodens skadeförsäklringspremier till 82,9 miljarder kronor, att jämföra med 78,9 miljarder kronor motsvarande period föregående år. 

– För skadeförsäkringsföretagen ökar premierna stadigt på samtliga områden, men framför allt är det trafik- och motorfordonsförsäkringen som ökar mest, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker vid Svensk Försäkring, i en presskommentar.

Trafik- och motorförsäkringar står för 37 procent av premierna för skadeförsäkringsföretagen, och ökningstakten låg här på 6 procent.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med 6 procent i premieinkomst, hem- och villahemförsäkringar ökade med 4 procent medan företag- och fastighetsförsäkringar ökade med 1 procent.

Inom livförsäkring har ökningstakten på 8 procent per år legat på samma nivå sedan 2016. Ökningen förklaras bland annat av växande marknader för tjänstepensioner och kapitalförsäkringar. Under den senaste tolvmånadersperioden uppgick branschens samlade premieinkomster till 225,3 miljarder kronor, jämfört med 208,9 miljarder kronor ett år tidigare.  

Allra mest ökar kapitalförsäkringar för tjänstepension, där ökningen är på 58 procent. Privata kapitalförsäkringar ökade med 9 procent. Premier till tjänstepensionsförsäkring har ökat med 4 procent på tolv månader. Privata pensionsförsäkringar fortsätter däremot att minska, vilket givetvis förklaras av de ändrade avdragsreglerna där privat pensionssparande normalt inte längre är avdragsgillt. 

Här hittar du hela branschstatistiken från Svensk Försäkring. 

Svensk Försäkring: Så uppstår bränderna i svenska hem

Kortslutningar, överslag i elnät och blixtnedslag är de vanligaste orsakerna till att det börjar brinna i byggnader i Sverige. Det visar ny statistik från Svensk Försäkring, baserad på de 20 000 brandskador som inträffade förra året. 

Totalt betalades det ut drygt 5,4 miljarder kronor från försäkringsbolagen som ersättning för de uppkomna skadorna.

 – Från 2017 har vi gjort en omläggning av statistiken för att försöka få reda på vad det är som orsakar en brand, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring, i en kommentar. I statistiken använder vi begreppet ”mest trolig brandorsak”. Det betyder att orsaken till skadan inte behöver vara helt fastställd.

Den mest troliga orsaken till en brandskada är kortslutning i apparat, exempelvis tv, vitvaror eller solpanel. Ungefär 2 600 sådana brandskador inträffade under 2017. En annan vanlig brandorsak, med drygt 2 500 skador, är överspänning/överslag som orsakar skador på elnätet. Åska med blixtnedslag orsakade drygt 1 500 skador.