Etikett: Kåpan Pensioner

Kåpan investerar 100 Mkr i miljövänlig fastighet i Uppsala

Kåpan Pensioner har åtagit sig att investera totalt cirka 100 miljoner kronor i vad som beskrivs som ett miljöledande fastighetsprojekt i Uppsala. 

Bakom fastighetsprojektet Cykelkungen står Sveafastigheter i samarbete med Kåpan. Avsikten är att bygga ett hundratal hyreslägenheter i Östra delarna av  Uppsala. Beräknad byggstart fjärde kvartalet 2018 och inflyttning är planerad till tredje kvartalet 2020.

Cykelkungen beskrivs som ett pilotprojekt som bygger på mobilitet. Tanken är att det ska finns olika lösningar för att de boende ska klara sig utan bil; exempelvis leveransboxar vid lägenheterna och en cykelpool där hyresgästerna kan hyra en lastcykel eller en elcykel. Hyresgästerna kommer också att erbjudas gruppmedlemskap i en bilpool. 

Fastigheten kommer att ha solceller på taket i kombination med sedum.

– Modern mobilitet – en bred buffé av cykel- och kollektivtrafikslösningar och en rik, grönskande miljö som gör gott för både dig och planeten, heter det i arkitektfirman Hauschild+Siegels presentation av projekltet

 

4,5 procents avkastning i Kåpan första halvåret

Under första halvåret uppnådde Kåpan en totalavkastning på 4,5 procent. Det kan jämföras med en avkastning på 2,1 procent motsvarande period föregående år. 

Kåpan är försäkringsförening för tjänstepensioner på det statliga avtalsområdet. 

Första halvåret fick Kåpan in 2,8 miljarder kronor i premieinkomst, jämfört med 2,2 miljarder kronor första halvåret 2016. 

Placeringstillgångarna uppgick vid halvårsskiftet till 82,5 miljarder kronor, en ökning från 77,5 miljarder kronor vid årsskiftet. 

Solvensgraden var vid halvårsskiftet 166 procent, jämfört med 157 procent vid årsskiftet. Kollektiv konsolideringsgrad låg på 100 procent vid utgången av juni, vilket är Kåpans målnivå. 

Avkastningen beror på din ålder – Kåpan går över till generationssparande

Från årsskiftet beror avkastningen i Kåpan på försäkringstagarens ålder, eftersom försäkringsföreningen har gått över till generationssparande.

Kåpan har delat in det sparade kapitalet i fyra olika ålderskategorier med olika tillgångs­fördelning mellan de tre huvudsakliga placeringsområdena, aktier, obligationer och fastigheter. På så vis blir det fyra olika återbäringsräntor beroende på spararens ålder.

Den som är ung och därmed har lång tid kvar till pension får en högre risk i sitt sparande för att få möjlighet till en högre avkastning, medan den som är äldre och har kort tid kvar till pensionen får en lägre risk i sitt sparande.

Kåpan Pensioner är en försäkringsförening som tillhandahåller traditionell pensionsförsäkring med garanterad ränta. Huvuduppdraget är att förvalta kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda. Föreningen har funnits sedan 1992 och förvaltar i dag över 75 miljarder kronor för fler än 700 000 medlemmar.

 

Kåpan Pensioner gav 7,3 procents återbäringsränta förra året

Under 2016 gav Kåpan Pensioner en sammantagen återbäringsränta på 7,3 procent. Det framgår när Kåpan summerar året, i och med att månadsräntan för december 2016 var 1 procent.

Kåpan Pensioner är en försäkringsförening som förvaltar sammanlagt 75 miljarder kronor för fler än 700 000 medlemmar.

Kåpan tillhandahåller kollektivavtalad tjänstepension för den som är eller har varit statligt anställd.Tjänstepensionen är i form av en traditionell pensionsförsäkring med garanterad ränta.