Etikett: Kari stadigh

Sampo: Ifs vinst första kvartalet ökade till 193 miljoner euro

Under första kvartalet ökade vinsten i If till 193 miljoner euro före skatt, att jämföra med 180 miljoner euro motsvarande period föregående år. Det framgår av Sampos kvartalsrapport i dag på morgonen.

Ifs combined ratio under första kvartalet sjönk till 86,5 procent, jämfört med 87,4 procent under första kvartalet 2017. Allra bäst gick det för If i Sverige, där combined ratio låg på 82,5 (82,2) procent. 

Premieintäkten sjönk något, till 1 518 (1 533) miljoner euro. Detta var dock i första hand en effekt av den sjunkande svenska kronkursen, i fast valuta ökade premierna med 2 procent under perioden. 

I Topdanmark, där Sampo är huvudägare, uppgick vinsten före skatt till 60 miljoner euro. Combined ratio för Topdanmark låg på 83,7 procent under kvartalet.

– Vår försäkringsaffär uppvisade goda resultat, med starka försäkringsrörelseresultat och god tillväxt på alla nyckelområden. Samtidigt var marknaden utmanade under första kvartalet och resultatet påverkades särskilt av den svaga svenska kronan, säger Sampos koncernchef Kari Stadigh i sin presskommentar. 

Totalt sett ökade Sampos vinst till 445 (430) miljoner euro under första kvartalet. 

Här hittar du hela Sampos kvartalsrapport. 

Torbjörn Magnusson ersätts av Kari Stadigh i Nordeas valberedning

Nordea informerade i dag om en ändring i valberedningen. Sampo har utsett verkställande direktören och koncernchefen Kari Stadigh att vara ledamot i valberedningen istället för Torbjörn Magnusson.

Kari Stadigh har även utsetts till valberedningens ordförande.

Efter förändringen består valberedningen av följande personer: 

• Kari Stadigh, valberedningens ordförande, verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp
Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden
Katarina Thorslund, chef Kund och vice verkställande direktör i Alecta
Anders Oscarsson, aktiechef på AMF och AMF Fonder
Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

818 miljoner euro i vinst för If Försäkring under förra året

Resultatet före skatt i If uppgick förra året till 818 miljoner euro. Det framgår av Sampos bokslutskommuniké som presenterades under tisdagen. 

Resultatet för If är dock lägre än förra året, då vinsten före skatt uppgick till 824 miljoner euro. 

Ifs combined ratio för 2017 låg på 85,3 procent att jämföra med 84,4 procent 2016. Premieintäkten under 2017 steg med 2 procent till 4 357 (4 292) miljoner euro. 

Under fjärde kvartalet 2017 låg combined ratio i If på 83,6 procent, vilket är det lägsta combined ratio som If har kunnat uppvisa hittills under ett fjärde kvartal. Det kan jämföras med 85,6 procent fjärde kvartalet 2016. Premieintäkten fjärde kvartalet ökade till 894 (883) miljoner euro. Resultatet före skatt under kvartalet steg med 8 procent till 215 (199) miljoner euro. 

Vid sidan av vinsten i If, redovisar Sampo en vinst före skatt i Topdanmark på 142 (59) miljoner euro. 

Så här uttalar sig Sampos koncernchef Kari Stadigh i ett pressmeddelande i dag: 

– Sampokoncernens försäkringsverksamhet har fortsatt att uppvisa starka resultat under 2017. Antalet kunder i If ökade på samtliga marknader och uppgick vid utgången av året till över 3 miljoner vilket är den högsta noteringen hittills. På grund av det goda resultatet var det nu möjligt för oss att för nionde året i rad föreslå en ökning av av utdelningen. 

Sampo bedömer att If under 2018 med marginal kommer att understiga det långsiktiga målet på att ha ett combined ratio på maximalt 95 procent.