Etikett: Karin eliasson

Skandias valberedning föreslår KPMG som nya revisorer

Skandia meddelar i dag på morgonen att bolagets valberedning har föreslagit att anlita KPMG som ny revisionsbyrå från och med räkenskapsåret 2019. 

Förslaget kommer mot bakgrund av att fullmäktige i Skandia på bolagsstämma våren 2019 ska välja ny revisionsbyrå för Skandia. 

Tidigare i år bjöd Skandia in revisionsbyråerna EY, KPMG och PwC att lämna anbud för revisionstjänster i Skandia.

– Efter en intensiv urvals- och utvärderingsprocess har valberedningen till styrelse- och revisorsval den 9 juli 2018 nominerat KPMG, heter det i pressinformationen från Skandia.

Förslaget överensstämmer även med risk- och revisionsutskottets rekommendation.

– Vi är övertygade om att KPMG har förutsättningar att leverera en revision av högsta kvalitet som kommer att utgöra ett viktigt inslag i bolagsstyrningen och skapa värde för ägarna, säger valberedningens ordförande Karin Eliasson i pressinformationen från Skandia.