Etikett: Karlskoga

Trygg-Hansa stämmer Karlskoga Energi & Miljö på 0,4 Mkr

Trygg-Hansa har stämt Karlskogas kommunala energibolag Karlskoga Energi & Miljö på 450 000 kronor efter en vattenläcka som orsakat omfattande skador för en person som försäkrat sig hos Trygg-Hansa. 

I augusti 2014 drabbades Värmland av ett sällan skådat skyfall. 

Den 24 augusti 2014 ledde regnandet till att avloppsvatten trängde in genom golvbrunnen i källaren till försäkringstagarens hus. Skadan blev kostsam – över 400 000 kronor har Trygg-Hansa betalat ut till husägaren. 

Trygg-Hansa menar nu att Karlskoga Energi & Miljö är skyldigt att ersätta skadan eftersom bolaget ansvarade för anläggningen som visade sig leda in istället för att leda bort avloppsvatten. Trygg-Hansa hänvisar även till vad som sägs i Lagen om allmänna vattentjänster. 

Av stämningsansökan framgår att Karlskoga Energi & Miljö tillbakavisat kraven med hänvisning till att avloppsledningarna är tillräckligt dimensionerade. 

Karlskoga Energi & Miljö har angett att en företrädare för If är deras ombud. 

Här kan du som är Sak & Liv Premium-abonnent ta del av hela stämningsansökan.