Etikett: Karlstad

EU-domen om garantipension ger jobb åt 60-100 handläggare

Pensionsmyndigheten har beslutat att anställa mellan 60 och 100 personer i Karlstad för ett tidsbegränsat uppdrag att handlägga garantipensioner. Handläggarna får i uppgift att räkna om garantipensioner för cirka 100 000 svenska pensionärer som också har arbetat i ett annat EU-land.

Skälet till att dessa nya beräkningar behöver göras är en EU-dom från 2017 som berör garantipensionens status. Omräkningsuppdraget är planerat att vara slutfört senast i december 2020.

– Att ta hand om konsekvenserna av EU-domen är ett omfattande arbete som kräver stora resurser från hela myndigheten. Vi ser ett behov att anställa mellan 60 och 100 nya medarbetare som ska handlägga omräkningarna av garantipensioner. Den här kraftsamlingen sker i Karlstad eftersom vi ser goda förutsättningar att hitta rätt kompetens just där. Dessutom har vi hittat en bra lokal i nära anslutning till vårt befintliga kontor i Karlstad, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr i en presskommentar.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av EU-domen om garantipension.