Etikett: Katastrofskador

Aon: År 2018 var det fjärde värsta året någonsin för katastrofskador

Förmedlarjätten Aon publicerade under torsdagen sin årliga rapport ”Weather, Climate & Catastrophe Insight” för 2018. Av rapporten framgår att förra året var det fjärde värsta någonsin när det gäller försäkringsbolagens kostnader för olika typer av naturkatastrofer. Totalt kostade katastrofskadorna förra året 225 miljarder USD varav 90 miljarder USD avsåg skador som ersätts av försäkringsbolag. 

Totalt har Aon räknat till 394 naturkatastrofer under förra året. Några av de värsta katastrofskadorna berodde på tropiska stormar. Aon nämner bland annat orkaner som Michael och Florence i USA, och Jebi och Trami i Japan. Andra omfattande naturkatastrofer var de omfattande skogsbränderna i Kalifornien.

Väderrelaterade katastrofskador kostade under förra året cirka 215 miljarder USD varav 89 miljarder kronor handlade om försäkringsskador. Räknar man samman väderskadorna för år 2017 och 2018 hamnar man på en summa på 653 miljarder USD, vilket är den högsta summan någonsin under två på varandra följande år. Även när det gäller försäkringsbolagens skadekostnader för naturkatastrofer uppgick summan av de båda årens skador till rekordnivåer; 237 miljarder USD.

Andy Marcell är VD för Aons återförsäkringsaffär. Han ger följande kommentar till rapporten om katastrofskadorna:

— 2018 var ytterligare ett aktivt år när det gäller globala naturkatastrofer. Trots att det inte handlade om en enskild ”mega-katastrof”, fanns det 42 skador som översteg 1 miljard USD vilket sammantaget innebar att det var ett år något över genomsnittet. Försäkrings- och återförsäkringsbranschen visar att man även fortsättningsvis klarar av skadekostnaderna, genom uppbackningen med 595 miljarder USD i kapital, och fokuserar på kostnaden för klimat- och väderhändelser genom att hjälpa till att täcka försäkringsgapet.

Steve Bowen, Director och meteorolog vid Aons Impact Forecasting team, ger följande kommentar till rapporten:

— Bland lärdomarna från 2018 var insikten att katastrofriskerna fortsätter att förändras. Den komplexa kombinationen av socioekonomiska förändringar — befolkningsutvecklingen och exponeringen vid känsliga miljöer — tillsammans med ett förändrat klimat som bidrar till ett mer volatilt vädermönster, tvingar fram nya sätt att mildra skadorna och att arbeta med hållbarhet. Naturkatastrofer kommer alltid att inträffa. Hur väl vi kan hantera dem kommer att spela en avgörande roll när det gäller framtida skador.

Här kan du ta del av Aons rapport. 

353 miljarder USD! År 2017 slog rekord i katastrofskador

År 2017 var ett rekordår när det gäller klimat- och naturkatastrofer. Det skriver Aon Benfield som har summerat skadekostnaderna förra året till 353 miljarder USD. Den dominerande orsaken till skadorna är vädret. 

I rapporten ”Weather, Climate & Catastrophe Insight” analyseras effekterna av de naturkatastrofer som inträffade  2017.

Enligt rapporten inträffade förra året 330 naturkatastrofer som sammantaget genererade skadekostnader på 353 miljarder USD. Av dessa berodde 97 procent, eller 344 miljarder USD, på väderrelaterade händelser som orkanerna Harvey, Irma och Maria i USA och Karibien, tyfonen Hato i Kina och cyklonen Debbie i Australien.

Skadekostnaderna för år 2017 orsakade av naturkatastrofer låg därmed 93 procent högre än genomsnittet för åren 2000-2016.

Långt i från alla skador orsakade kostnader för försäkringsbolagen. Aon Benfields uppskattning är att de försäkrade förlusterna 2017 uppgick till 134 miljarder USD 2017. Det är 139 procent högre än 2016. Dock är det inte någon rekordnotering; år 2011 uppgick de försäkrade skadorna till 137 miljarder USD. Den höga siffran för 2017 beror främst på en hög försäkringspenetration i USA som drabbades av bland annat en mycket aktiv orkansäsong och omfattande skogsbränder.

– År 2017 var ett dyrt år för försäkringsbranschen. Återförsäkringsmarknaden hade estimerat 600 miljarder dollar i tillgängligt kapital för att klara den stora volymen av skadeutbetalningar. Mest kritiskt har de amerikanska väder- och brandincidenterna varit och de har synnerligen också visat på värdet av återförsäkring, med skadeanspråk som betalas ut i genomsnitt inom åtta dagar för att snabba på återhämtningsprocessen, säger Eric Andersen, VD för Aon Benfield, i en kommentar.

Här kan du ta del av hela rapporten.