Etikett: Katrin Westling Palm

Katrin Westling Palm: AP-fonder bör ta hänsyn till skattemoral

De statliga AP-fonderna borde tvingas investera i bolag som hanterar skatt på ett korrekt sätt. Det säger Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm – tidigare chef för Pensionsmyndigheten – i en intervju med Svenska Dagbladet Näringsliv. 

Intervjun görs apropå den så kallade Paradisläckan om pengar placerade i skatteparadis som exempelvis Malta. 

Skatteverket har tidigare lagt fram ett förslag om att AP-fonderna borde väga in skatteaspekten när man väljer ut bolag för aktieplaceringar. 

– Skatteverket och jag tycker det är en intressant utveckling att allt fler företag ser hanteringen av skatt på ett rätt och riktigt sätt som en hållbarhetsfråga och tar in det i sitt CSR-arbete. Jag personligen tycker att investerare och offentliga investerare, som våra statliga AP-fonder, också borde ha en sådan inriktning när de väljer vad de ska investera pengar i, säger Katrin Westling Palm bland annat i intervjun.

Här kan du läsa hela artikeln i Svenska Dagbladet.

Hon blir ny tillförordnad chef för Pensionsmyndigheten

I samband med att regeringen i dag utsågs Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm till ny generaldirektör på Skatteverket, beslutades även att Maria Rydbeck blir tillförordnad generaldirektör från och med den 1 november 2017, fram till dess att regeringen utser en ny ordinarie generaldirektör.

Maria Rydbeck är i dag chef för ledningsstaben samt ställföreträdande generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

Hon är civilekonom från Stockholms Universitet. Innan hon började på Pensionsmyndigheten, arbetade hon vid Skatteverkets huvudkontor som Enhetschef på Produktionsavdelningen. Tidigare har hon bland annat arbetat i ledande befattningar vid Ekonomistyrningsverket, Näringsdepartementet och Statistiska centralbyrån.

– Maria Rydbeck är ny tillförordnad generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Hon är en kompetent och mycket erfaren statstjänsteman som kommer ha ansvaret under den tid det tar regeringen att rekrytera en ny ordinarie generaldirektör, säger socialminister Annika Strandhäll i sin presskommentar.

Katrin Westling Palm går från Pensionsmyndigheten till Skatteverket

Regeringen meddelade i dag att Katrin Westling Palm utsetts till ny generaldirektör för Skatteverket. Hon är i dag generaldirektör för Pensionsmyndigheten. 

Katrin Westling Palm har varit chef för Pensionsmyndigheten sedan 2010, då myndigheten bildades. Dessförinnan var hon överdirektör vid Skatteverket där hon även varit ekonomidirektör och planeringschef 1997–2004. Hon är även ledamot i flera rådgivande organ som Rådet för digitalisering, Ekonomistyrningsverkets insynsråd samt ordförande i myndigheternas e-samverkansprogram.

Så här uttalade sig finansminister Magdalena Andersson om utnämningen till ny chef för Skatteverket: 

– Skatteverket är en av statsförvaltningens centrala myndigheter och genom skatteintäkter finansierar vi välfärden. För att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter är det viktigt att verksamheten fortsatt håller hög kvalitet och att det finns ett högt förtroende för Skatteverket. Jag är därför mycket glad över att tillkännage att regeringen i dag utsett Katrin Westling Palm som ny generaldirektör för Skatteverket. Med sin gedigna erfarenhet av att leda och utveckla statliga myndigheter tillsammans med hennes tidigare erfarenhet av Skatteverket är hon mycket lämpad att leda myndigheten. Hon kommer att stärka förtroendet för myndigheten externt och internt, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

 

Stoppa fondbluffarna! Nu kommer Pensionsmyndighetens förslag

Under torsdagen lägger Pensionsmyndigheten fram sina förslag för att skapa ett säkrare premiepensionssystem. Förslaget överlämnas till statsråden Per Bolund och Annika Strandhäll, och presenteras vid en presskonferens klockan 13.

Pensionsmyndigheten har fått regeringens uppdrag att se över hur konsumentskyddet kan stärkas på premiepensionens fondtorg.

Förslagen från Pensionsmyndigheten finns i rapporten ”Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen”. Det blir nu upp till pensionsgruppen att ta ställning till hur förslagen ska genomföras.

Vid pressträffen medverkar – förutom Per Bolund och Annika Strandhäll – Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm och Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg och dess analyschef Ole Settergren