Etikett: KLP

AMF betalar 750 Mkr för 35% av vindkraftsbolaget Stena Renewable

AMF har avtalat om att köpa 35 procent av aktierna i vindkraftsbolaget Stena Renewable. AMF betalar cirka 750 miljoner kronor. Investeringen är ett led i en överenskommelse mellan AMF, Stena Adactum och norska pensionsbolaget KLP om att utveckla Stena Renewable till ett storskaligt industriellt vindkraftsbolag.

Affärens slutförande är villkorat av konkurrensgodkännande, och förväntas kunna genomföras under tredje kvartalet i år.

Avsikten är att under de närmaste åren gå in med ytterligare runt en miljard kronor för att finansiera planerade satsningar.

– Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Stena Renewable, ett bolag som med sitt långsiktiga perspektiv och sin tydliga hållbarhetsprägel passar mycket väl in i vår portfölj. Investeringen är ett led i vårt målmedvetna arbete med att förbättra vår riskspridning, bredda vår portfölj, och stärka våra möjligheter att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, även i ett läge med rekordlåga räntor och osäkra börser, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef på AMF. 

Stena Renewable grundades 2005 och är ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, med 94 verk. Bolaget projekterar, bygger och förvaltar vindparker för ett långsiktigt ägande. Sten Renewable har även en konkurrenskraftig projektportfölj som motsvarar investeringar på cirka 6 miljarder kronor.

Folksam, KPA, Alecta, SPP, AP, KLP och LF Östgöta placerar grönt

Folksam, KPA, SPP, Arkitekternas Pensionskassa, Kalmar Läns Pensionsbolag och Länsförsäkringar Östgöta är bland de aktörer som har valt att investera sammanlagt 1 250 miljoner kronor i gröna obligationer utgivna av Sundsvallsbaserade Specialfastigheter. 

Specialfastigheter är ett statligt ägt fastighetsbolag, som tillhandahåller speciella fastigheter till svenska myndigheter med mera.

Framförallt handlar det om säkerhetsskyddade fastigheter, som domstolar, fängelser, militär verksamhet och polisstationer. 

Specialfastigheter har nu gett ut två olika obligationslån: Ett som omfattar 500 miljoner kronor med en löptid på fem år och ett på 750 miljoner kronor som löper på sju år. Obligationerna är tänkta att finansiera miljöprojekt, exempelvis en ny tingsrättsbyggnad i Lund samt olika energieffektiviseringsåtgärder.

– All vår verksamhet ska vara hållbar och det är därför ett naturligt steg att vår finansiering nu görs ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är oerhört glädjande att det på kapitalmarknaden finns en så stor uppslutning för att finansiera ett miljövänligare fastighetsbestånd, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Förutom försäkrings- och pensionsbolagen i uppräkningen ovan har Swedbank Robur, Linköpings kommun och Öhman valt att investera i den gröna obligationen.

Specialfastigheter äger och förvaltar ett drygt hundratal fastigheter i landet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till cirka 23 miljarder kronor. Förra året omsatte Specialfastigheter 1 912 miljoner kronor med ett resultat på 1 638 miljoner kronor.

• KPA och Folksam meddelade i dag också att man som största investerare placerat 160 miljoner kronor i gröna obligationer från Östersunds kommun. Totalt emitterade kommunen obligationer för 800 miljoner kronor som ska gå till miljövänliga projekt, exempelvis laddinfrastruktur för elbussar och elbilar, nyproduktion av energieffektiva bostäder och vindkraft.