Etikett: Komet

Erik Thedéen med i ny kommitté för teknisk innovation och etik

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen har av regeringen utsetts till ledamot i kommittén för teknisk innovation och etik, Komet.

Tanken är kommittén ska möjliggöra för Sverige att bli ledande på användning och ansvarsfull utveckling av framtidens teknologier.

Kommitténs ordförande är Jon Simonsson som tidigare varit enhetschef för innovation, forskning och kapitalförsörjning på Näringsdepartementet. Förutom Erik Thedéen har följande personer nu förordnats som kommittéledamöter: Teknologichef Charlotte Brogren vid  Alimak Group AB, professor Stefan Einhorn vid Karolinska Institutet, ärkebiskop Antje Jackelén, generaldirektör Rikard Jermsten vid Konkurrensverket och Kristina Svahn Starrsjö som är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Förordnandet gäller till den 31 december 2021. Uppdraget för kommittén att lyfta den omfattande teknikutvecklingens möjligheter och utmaningar.

— Det är viktigt för samhället och för svensk konkurrenskraft att dra nytta av den oerhört snabba teknikutvecklingen, och att göra detta på ett ansvarsfullt sätt. Offentlig sektor har en viktig roll i detta som möjliggörare och medaktör, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i en kommentar.

Till kommittén ska även knytas en referensgrupp med representanter från näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer, lärosäten och forskningsinstitut.

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan här ladda ned kommitténs direktiv som antogs i augusti förra året.