Etikett: Kompass advokatbyrå

Johan Uggla ansluter till Kompass Advokats försäkringsteam

Kompass Advokat meddelar att Johan Uggla nu ansluter till byråns försäkringsteam. Han börjar under juni. 

Kompass Advokat har specialister inom försäkringsrätt, PuL/dataskydd, marknadsföring/varumärken samt avtals- och bolagsrätt.

Johan Uggla har tidigare varit verksam hos flera försäkringsbolag och var under åren 2008–2009 chefsjurist på PRI och åren 2011–2016 på PRI Pensionsgaranti. Därefter har han varit verksam som senior counsel. Han har erfarenheter från framförallt liv-, pensions- och kreditförsäkringsområdet samt kollektivavtalad försäkring.

– Vi är stolta och glada att ha kunnat rekrytera Johan och få del av hans mångåriga erfarenhet från branschen. Med honom förstärker Kompass kompetensen inom försäkringsrätten ytterligare. Vi har väldigt stor efterfrågan inom det området nu får vi ännu bättre förmåga att möta försäkringsaktörernas behov. Det händer väldigt mycket, med nya regelverk som försäkringsbolagen och andra aktörer inom branschen behöver anpassa sig till där vi går in och stöttar i olika projekt.  Många företag efterfrågar även stöd inom den löpande juridiken och med Johan får vi ännu bättre möjligheter att möta det behovet. Här kommer Johans kunskaper och erfarenheter att bli väldigt värdefulla för våra klienter, säger Anna Lööv, partner och grundare av Kompass Advokat.