Etikett: Konsumentkreditlagen

De nya, tuffare reglerna för dyra lån till konsumenter

Från 1 september 2018 gäller nya hårdare regler för företag som erbjuder dyra konsumentlån. Med dyra konsumentlån menar konsumentkreditlagen lån med en effektiv ränta över 30 procent.

Det här är några av de nya reglerna:

  • Enligt den nya lagstiftningen införs ett räntetak så att ingen får ta ut en ränta på mer än 40 procent.
  • Om det är en högkostnadskredit måste långivaren varna konsumenten och berätta om riskerna och att det är fråga om ett dyrt lån.
  • Marknadsföringen av lånen måste vara ”måttfull”.
  • Ett kostnadstak har införts så att låntagarna aldrig ska behöva betala mer än 100 procent av lånebeloppet, utöver själva lånet. Med andra ord; om lånet är på 1 000 kronor är låntagare inte skyldig att betala tillbaka mer än totalt 2 000 kronor.
  • Långivaren får inte förlänga krediterna mer än en gång.

I de fall företaget har tillstånd av Finansinspektionen är det FI som har tillsyn över företaget. I annat fall – om det är konsumentkreditinstitut – är det Konsumentverket som har tillsynsansvaret. 

Här kan du ta del av Konsumentkreditlagen efter de nya lagändringarna.