Etikett: Kontributionsprincipen

Sanktions-paradoxen: FI:s beslut drabbar bara Folksams kunder

Finansinspektionen har fattat ett beslut om en straffavgift på 10 miljoner kronor för Folksam Liv, för att bolagets styrelse har fattat ett felaktigt beslut om återbäring. 

Det paradoxala är att straffavgiften indirekt endast träffar dem som redan har drabbats ut genom Folksams felaktiga beslut om återbäring, nämligen Folksam Livs kunder. De får se värdet på bolaget sjunka – om än marginellt – först genom den felaktiga återbäringen och sedan genom straffavgiften. 

De ansvariga för beslutet i Folksam Livs styrelse berörs däremot inte alls av sanktionen. 

Du som är prenumerant på Sak & Liv Premium kan klicka här för att läsa hela vår nyhetsanalys om FI:s sanktion mot Folksam Liv! 

Folksam Liv får straffavgift på 10 miljoner kronor av FI

Finansinspektionen meddelade i dag att Folksam ömsesidig livförsäkring fått en anmärkning. Bolaget ska också betala en straffavgift på 10 miljoner kronor.

Bakgrunden är att Finansinspektionen menar att Folksam Livs återbäring för vissa gruppriskförsäkringar är oförenliga med gällande regler. 

FI har undersökt Folksam Livs fördelningar av återbäring för 2013 och 2014. Undersökningen visar att fördelningen gjorts på ett sätt som står i strid med kontributionsprincipen, det vill säga att överskott ska fördelas i proportion till bidrag till försäkringen.

Principen för fördelning har inte haft stöd för det i vare sig bolagsordningen eller i de aktuella försäkringsavtalen, skriver FI. Folksam Liv har därmed brutit mot försäkringsrörelselagen.

Enligt FI är överträdelserna är inte av den karaktären att det är aktuellt att återkalla bolagets tillstånd. FI nöjer sig därför med en anmärkning, och beslutar om en straffavgift på tio miljoner kronor.

Folksam medger i en kommentar att man inte levt upp till regelverket. 

– Vi har inte levt upp till de strikta krav som ställs på oss och det tar vi på största allvar. När vi insåg att det fanns brister agerade vi och förändrade reglerna hösten 2015, innan Finansinspektionen inledde sin granskning, säger Ylva Wessén, vice vd Folksam, i en presskommentar.

Finansinspektionens granskning handlar om ettåriga gruppriskförsäkringar i Folksam Liv. Beslutet berör inte Folksam Livs pensions- eller sparförsäkringar.

Tidigare kunder under 2013 till 2014 som egentligen inte haft rätt till återbäring fick ändå dela på tre miljoner kronor per år. I snitt handlar det om cirka 115 kronor per kund. Folksam Liv kommer inte att återkräva några pengar.

Som Finansinspektionen konstaterar har ingen ersättningsberättigad kund gått miste om återbäring.

Det är bra att vi har en stark tillsynsmyndighet som granskar oss. Att ge återbäring till kunderna är viktigt för ett ömsesidigt försäkringsbolag och då ska våra processer vara korrekta, säger Ylva Wessén.