Etikett: Kraftwerk Schwartze Pumpe

Tyskt kolkraftverk stämmer Vattenfall Insurance på 200 Mkr

Det tyska företaget Kraftwerk Schwartze Pumpe har stämt Vattenfalls försäkringsbolag Vattenfall Insurance på drygt 200 miljoner kronor. Stämningen gäller en skada vid en kolkraftsanläggning som tidigare ägdes av Vattenfall. 

Kraftwerk Schwartze Pumpe ingår i den tjeckiska energikoncernen EPH som under förra året tog över Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. Verksamheten har en företagsförsäkring i Vattenfalls dotterbolag Vattenfall Insurance. 

Enligt stämningsansökan har det upptäckts skador på två ångturbiner vid kraftverket. Ett antal av turbinernas rotorblad uppvisade sprickor. Kraftwerk Schwartze Pumpe menar att dessa skador omfattas av försäkringen i Vattenfall Insurance. 

I en skrivelse den 25 januari meddelades det skaderegleringsbolag som anlitats av Vattenfall Insurance att man inte avser att betala ut någon försäkringsersättning. 

Här kan du som är Sak & Liv Premium-abonnent ta del av hela stämningsansökan.