Etikett: Krister sjöblom

Solidar Fonder: De utpekade bristerna är redan åtgärdade

De brister som Finansinspektionen pekar på har redan åtgärdats. Det säger Solidar Fonder AB i en kommentar till Finansinspektionens beslut att tilldela Solidar Fonder AB en varning och besluta om en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

Finansinspektionen anser att Solidar Fonder har haft ”allvarliga brister i sin hantering av intressekonflikter, i sitt agerande i fondandelsägarnas intresse, samt haft bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering.”

– Finansinspektionens kritik rör verksamhet bakåt i tiden. Nu ska vi noga gå igenom Finansinspektionens beslut och se om ytterligare åtgärder behövs. Det är viktigt att veta att intressekonflikten inte har medfört skada eller riskerat att medföra skada för våra andelsägare. Vi har naturligtvis hela tiden kundernas bästa för ögonen och våra fonder har också under den granskade tiden haft en generellt bra avkastning, säger Krister Sjöblom, VD för Solidar Fonder AB, i sin presskommentar. 

Krister Sjöblom ny VD för Solidar Fonder

Krister Sjöblom har utsetts till ny VD i Solidar Fonder AB som ingår i Solidarkoncernen. Han tillträder den 1 januari 2018.

Nuvarande VD för Solidar Fonder – Patrik Johansson – blir ansvarig för att utveckla ett nytt verksamhetsområde inom Solidarkoncernen med fokus på institutionell förvaltning.

Krister Sjöblom har lång erfarenhet inom kapitalförvaltning. Han har varit VD för eTurn Fonder AB sedan 2004.

– Solidar är ett modernt sparföretag som arbetar med kundnära lösningar. Med 25 miljarder kronor under förvaltning är Solidar en stor marknadsaktör, samtidigt som verksamheten är dynamisk, anpassningsbar och kan fånga upp rörelser i marknaden. Vårt uppdrag är att skapa trygghet och god avkastning till kunderna. Nyckeln till framgång i det uppdraget är att arbeta systematiskt, långsiktigt och i en kontrollerad riskmiljö. Jag ser fram emot att leda fondverksamheten framåt, vidareutveckla en systematisk och hållbar förvaltning och bidra till utvecklingen av nya kundanpassade produkter, säger Krister Sjöblom, i en presskommentar.