Etikett: Kristin kirs

Fler män än kvinnor tror de har koll på familjens ekonomi

Vem har bäst koll på den gemensamma ekonomin i din relation? På den frågan svarar knappt hälften av männen att de har bäst koll. Motsvarande siffra bland kvinnor är 28 procent, enligt en ny undersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra.

Undersökningen har genomförts av Pensionsmyndigheten tillsammans med undersökningsföretaget Kantar Sifo. 

Störst skillnad mellan könen återfinns i åldersgruppen 35-44 år. Där uppger hela 51 procent av männen, mot 24 procent av kvinnorna, att de själva har bäst koll på den gemensamma ekonomin. Det är också i den åldersgruppen som minst andel anger att båda har lika bra koll på den gemensamma ekonomin, vilket gäller både kvinnor och män.

– En förklaring till skulle kunna vara att många i åldrarna 35-44 har små barn. Där vet vi från andra undersökningar att kvinnor i högre utsträckning än män tar föräldraledigt och är hemma när barnen är sjuka. När kvinnor tar större ansvar för de delar av ekonomin som rör barnen kan det vara så att andra områden överlåts åt männen, säger Kristin Kirs, analytiker vid Pensionsmyndigheten, i en presskommentar

Här kan du läsa mer om undersökningen.