Etikett: Kristina Kamp

minPension: 60-talister får i genomsnitt 59 % av lönen i pension

Kompensationsgraden för 60-talister blir i genomsnitt att vara 59 procent, det vill säga pensionen väntas bli 59 procent av slutlönen. Den uppskattningen gör minPension i en färsk rapport. Uppskattningen är 2 procentenheter lägre än 2015 när den senaste sammanställningen gjordes. 

Som underlag till kompensationsgradsrapporten ligger pensionsprognoser, skapade av ett urval av minPensions dryga 3 miljoner registrerade användarna under 2017. I rapporten skriver minPension att det kan finnas flera skäl till att kompensationsgraden har sjunkit sedan föregående sammanställningen:

• Användarnas sammansättning har föryngrats, vilket innebär längre livslängdsantaganden totalt.

• Yngre generationer har en lägre median kompensationsgrad än äldre generationer, givet samma pensionsålder.

• Prognosräntan, det vill säga antagandet om framtida värdeutveckling på kapitalet, har sänkts något jämfört med förra mätningen.

Generellt är männens kompensationsgrad högre än kvinnornas, visar rapporten.

– Arbetslivet fram till pensionen ser olika ut för kvinnor och män. Kvinnor jobbar mer deltid och har större frånvaro på grund av sjukdom och föräldraledighet vilket påverkar pensionen, säger Kristina Kamp, minPensions pensionsekonom och huvudförfattare till rapporten, i en presskommentar.

Liksom tidigare generationer varierar 1960-talisternas kompensationsgrad med inkomstnivån. Högst kompensationsgrad har personer med låga inkomster, medan personer med månadslöner mellan 35 000 och 40 000 kronor har den lägsta kompensationsgraden.

– En orsak kan vara att individer med inkomster mellan 35- och 40-tusen sällan får ett tillskott till pensionen via garantipensionen, något som de med lägre löner ofta får. Dessutom hamnar de under gränsen för att få en större inbetalning till tjänstepensionen, säger Kristina Kamp.

Kompensationsgraden för utrikes födda 1960-talister ligger i snitt under 50 procent bland minPensions användare i normala inkomstlägen.

Här kan du läsa hela rapporten från MinPension. 

Pensionskoll för kidsen! Allt fler unga använder minpension.se

Minpension rapporterar att allt fler unga använder tjänsten. Under 2016 nyregistrerade sig omkring 280 000 nya användare på Minpension.se. Av de nya användarna var så mycket som en tredjedel under 40 år, det vill säga födda 1994-1977.

– Det är väldigt roligt att så många unga hittat till Minpension.se säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se.

Av de 2,8 miljoner användare som har registrerat sig på Minpension.se sedan start är gruppen under 40 år nu närmare en halv miljon.

Fortfarande dominerar dock andelen äldre bland användarna. I gruppen som fyllt 50 år finns närmare 1,8 miljoner registrerade användare. Den största enskilda årskullen bland de nyregistrerade 2016 var de med födelseår 1955.

Av de yngre är det något fler män än kvinnor som registrerar sig, men högre upp i åren kommer kvinnorna i kapp.