Etikett: Kristina Rådkvist

Svenskt Näringsliv och PTK ska förhandla om informationsmedel

Efter sommaren kommer PTK och Svenskt Näringsliv att påbörja en översyn av hur parterna använder de avtalade informationsmedlen. Svenskt Näringsliv har sagt upp det nuvarande avtalet och har skickat en förhandlingsframställan till PTK om ett nytt avtal.  

Informationsmedlen grundas på ett kollektivavtal från 1978. Syftet är att finansiera parternas arbete med information om de pensions- och försäkringsavtal de är ansvariga för. PTK:s informationsverksamhet omfattar alla privatanställda tjänstemän som är försäkrade inom ITP, TGL och TFA, oavsett fackligt medlemskap.  

Uppsägningstiden på det nuvarande avtalet är ett år. Ett av de skäl som Svenskt Näringsliv har framfört är att möjligheterna att informera har förändrats, inte minst genom utvecklingen inom informationsteknologin.

Översynen ska handla om vilken information som behövs, när den ska ges och vilka roller parterna, försäkringsbolagen och administrationsbolagen ska ha i informationsarbetet i framtiden.

– Vi är stolta över vår informationsverksamhet och arbetar ständigt med att utveckla och effektivisera såväl våra digitala tjänster som våra utbildningar, säger PTK:s kanslichef Kristina Rådkvist i en kommentar.