Etikett: Kristoffer Haleen

Kristoffer Haleen blir Cyber Practice Leader på Willis Tower Watson

Kristoffer Haleen har utnämnts till Cyber Practice Leader för Willis Towers Watson i Norge, Sverige och Finland. 

Enligt Willis Towers Watson kommer utnämningen att stärka företagets erbjudande när det gäller cyberrisker. Han får i uppdrag dels att ta fram bra produkter för Willis Towers Watson kunder i Norden, dels att sprida kunskap om cyberrisker och cyberförsäkring.

Kristoffer Haleen har arbetat vid Willis Towers Watson sedan 2013. Tidigare har han bland annat varit anställd vid Zurich Försäkring.