Etikett: Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkrat! Söderberg & Partners certifieras enligt ISO 9001-standard

Söderberg & Partners meddelar i dag att affärsområdet Pension har blivit certifierat enligt ISO 9001:2015, en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag.

Kvalitetscertifieringen innebär enligt Söderberg & Partners att ledningssystemet för affärsområdet Pension lever upp till internationell standard och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i organisationen. 

– Målet med vårt interna kvalitetsarbete i Söderberg & Partners är att tillgodose och försöka överträffa våra kunders förväntningar och behov genom att ständigt utveckla och leverera de bästa produkterna och tjänsterna på det mest resurseffektiva sättet. Denna certifiering är ett intyg på att vi har bra processer på plats för att lyckas med det, säger Anders Bäckström, VD för Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Certifieringen har utfärdats av Intertek, som genomfört en tredjepartsrevision av ledningssystemet inom affärsområdet. Sedan tidigare är Söderberg & Partners miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.