Etikett: lämplighetsprövning

Så vill Eiopa att Sverige skärper prövningen av försäkringsledare

Eiopa anser att FI bör skärpa sin prövning av ledande personer i försäkringsbranschen på fyra olika punkter. Det framgår av Eiopas slutrapport där man utvärderar myndigheternas lämplighetsprövning av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet samt kvalificerade aktieägare i försäkringsföretag.

Enligt Solvens 2-regelverket krävs att alla som leder verksamheten i ett försäkrings- och återförsäkringsföretag ska uppfylla kraven på lämplighet.

Eiopas rapport, Peer Review on Propriety of AMSB Members and Qualifying Shareholders, innehåller nu fyra rekommendationer till Finansinspektionen i Sverige:

• att förtydliga i sin externa vägledning om hur FI:s lämplighetsprövningsprocess fortlöper i det fall försäkringsföretaget gör förändringar av den som ingår styrelsen, är verkställande direktören och är ersättare för någon av dem.

• att fortlöpande verifiera att lämplighetskraven av de som ingår styrelsen, är verkställande direktören och/eller är ersättare för någon av dem är uppfyllda.

• att fortlöpande, och utifrån en riskbaserad ansats med hänsyn till proportionalitetsreglerna, verifiera eller bedöma lämpligheten hos de kvalificerade aktieägarna.

• att tillämpa samtliga kriterier vid lämplighetsprövning av kvalificerade aktieägare.

Finansinspektionen skriver i en kommentar att man nu anpassar sin arbetsprocess så att den ligger i linje med dessa rekommendationer i tillämpliga fall.

Här kan du ta del av rapporten från Eiopa.