Etikett: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

LÖF handlar upp finanskonsulter för 2,5 miljoner kronor

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, har gått ut i en upphandling av finansiella konsulttjänster inom kapitalförvaltning. 

Uppdraget avser – enligt förfrågningsunderlaget – att utföra finansiell rådgivning till LÖF inom området kapitalförvaltning avseende  strategiutveckling,  riskstyrningsmodell,  placeringsriktlinje,  avkastningsmål och uppföljning,  strategiprocess,  ALM- och placeringsanalyser för Löfs kapitalförvaltning samt att driva och leda förändringsarbete.

Upphandlingens värde uppskattas av LÖF till cirka 2 500 000 kronor, även om LÖF påpekar att man inte kan garantera att det blir på den nivån. 

Sista anbudsdag är den 17 augusti.