Etikett: Länsförsäkringar Kalmar

Länsförsäkringar: 100 000 i Kalmar län får dela på 77 Mkr i återbäring

Länsförsäkringar Kalmar län meddelar att bolagets sakförsäkringskunder får dela på rekordsumman 77 miljoner kronor i återbäring. Totalt handlar det om cirka 100 000 personer som har rätt till återbäring i länet.

– Återbäring är en av många fördelar med att vara kund i ett kundägt bolag. För oss känns det otroligt roligt att kunna ge tillbaka till våra kunder som också är våra ägare, säger Anna Blom, VD på Länsförsäkringar Kalmar län, i en presskommentar.

Ett skäl till att rekordmånga kunder i Kalmar län har rätt till återbäring är att bolagets motorförsäkringskunder första gången får ta del av bolagets överskott. Tidigare var det endast kunder med villa- och hemförsäkring som fick del av återbäringen.

Kunderna kommer att få sina pengar utbetalade i månadsskiftet oktober-november.

LF Kalmar stämmer Trygg-Hansa på 13,5 Mkr efter industribrand

Länsförsäkringar Kalmar har stämt Codan/Trygg-Hansa på 13,5 miljoner kronor efter en brand i en industrilokal i Hultsfred. 

Bakgrunden till stämningsansökan är att storbranden vid Stockhorvan Trä & Pellets AB i Hultsfred i juni 2016 anses ha orsakats av en lastbil, som i sin tur var försäkrad i Trygg-Hansa. Enligt den brandkonsult som Länsförsäkringar Kalmar anlitat var den enda möjliga brandorsaken att spån legat kvar på flaket på lastbilen, och sedan antänts. Branden uppstod i anläggningen omedelbart efter att lastbilen anlänt. 

Branden orsakade skador för totalt 30 miljoner kronor, varav 13,5 miljoner kronor har betalats ut i försäkringsersättning från Länsförsäkringar Kalmar.  

Trygg-Hansa har tillbakavisat kraven med hänvisning till att det inte är möjligt att visa ett orsakssamband mellan lastbilen och branden. 

Även företaget som drabbades av branden, Stockhorvan Trä & Pellets AB, har stämt Trygg-Hansa. 

Slottet brann – LF Kalmar slipper betala ut ytterligare ersättning

Länsförsäkringar Kalmar slipper betala ut ytterligare skadeersättning för en brand på Hägerstads slott. Det framgår av en dom från Kalmar tingsrätt. 

År 2011 var inget bra år för Hägerstads slott utanför Åtvidaberg.

Inom loppet av ett drygt halvår drabbades slottet av tre bränder. 

Först inträffade en brand efter ett åsknedslag den 20 juni i det då nyrenoverade slottet. Och just som slottet var på väg att färdigställas efter den branden, så brann det igen. Eventuellt handlade det om elfel på verktyg i samband med renoveringen. 

Sex dagar senare var det dags på nytt. Den här gången var det troligen en glödbrand som inte hade släckts efter det andra brandtillfället. 

Försäkringsbolaget, Länsförsäkringar Kalmar Län, var tveksamt till att betala ut ersättning efter de upprepa slottsbränderna. Fastighetsägaren gick till domstol och fick rätt – Länsförsäkringar Kalmar var skyldigt att stå för brandskadan. Ägaren fick ut 6,4 miljoner kronor i skadeersättning.  

Fast det var för lite pengar, menade fastighetsägaren. Drygt 12 miljoner kronor vore ett mer korrekt belopp, ansåg han. Den försäkring som tecknats för slottet var en förstariskförsäkring på just detta belopp. Ägaren menade i sin argumentation att villkoren i försäkringen var oskäliga, vilket domstolen i viss utsträckning höll med om. 

Domstolen menade dock att det inte gick att styrka att marknadsvärdet på slottet översteg de 6,4 miljoner kronor som ägaren redan fått ut i ersättning. Länsförsäkringar Kalmar slipper därför betala ut mer skadeersättning, och slottsägaren får finna sig i att betala rättegångskostnaderna på 190 000 kronor plus ränta. 

Du som är Sak & Liv Premium-abonnent kan läsa domen genom att klicka här!