Etikett: Länsförsäkringar Sak

Därför stäms LF Sak av konstnären Bengt Lindströms dödsbo

Konstnären Bengt Lindströms dödsbo har stämt Länsförsäkringar Sak på 12,7 miljoner kronor. Detta eftersom bolaget varit försäkringsgivare till en förmögenhetsbrottsförsäkring för en advokat som förvaltat konstnärens tillgångar. Advokaten har – enligt en komplettering av stämningsansökan – sålt värdefulla tavlor utan att köpeskillingen har betalats till konstnären.

Sak & Liv kunde tidigare i år berätta att den avlidne konstnären Bengt Lindströms dödsbo kräver Länsförsäkringar Sakförsäkring AB på 12,7 miljoner kronor. Kravet mot Länsförsäkringar Sak riktas både från dödsboet och från företaget Konstnären Bengt Lindström AB i likvidation.

Stämningsansökan till Stockholms tingsrätt har nu utvecklats med en skrift, som ger en fördjupad bakgrund till tvisten.

Det framgår där att kravet mot Länsförsäkringar Sak grundar sig på att en advokat – numera avliden – anses ha orsakat ekonomisk skada både för Bengt Lindström och för hans företag. Advokaten förordnades som förvaltare sedan Bengt Lindström år 2003 drabbats av en stroke. När Bengt Lindström avlidit 2008 uppenbarades oegentligheter i förvaltningen. Bland annat hade ett antal tavlor sålts utan att pengarna kommit konstnären eller hans företag till del. Kärandeombudet summerar skadan till sammanlagt 12,7 miljoner kronor.  

Advokaten hade en förmögenhetsbrottsförsäkring i Länsförsäkringar Sak. Anspråk framfördes anspråk till Länsförsäkringar Sak år 2009. 

I november 2017 återkom Länsförsäkringar efter skriftväxling med beskedet att anspråken kommit in alltför sent, så att preskription eller preklusion inträffat.  

Tingsrätten har nyligen bett om vissa kompletteringar från kärandeombudet, bland annat när det gäller konkretisering av varför dödsboet anses vara part i målet.

Bengt Lindström var en av Sveriges mest kända konstnärer känd för sina färgsprakande och groteska figurer. Han finns bland annat representerad på Moderna museet och Nationalmuseum. 

Här kan du som abonnerar på Sak & Liv Premium ta del av utvecklingen av stämningsansökan. 

Sveriges dyraste äggröra! LF Sak vann domstolstvist om 254 000 kr

Länsförsäkringar Sak har vunnit en tvist med en fraktfirma som vält med en lastbil – fullastad med ägg. Transportörerna tvingas nu betala 254 000 kronor i skadestånd. 

Den 19 november 2015 skulle en lastbil från den polska transportfirman Nemeth & Merlutz hämta en last ägg i Fliseryd nära Oskarshamn. Lasten omfattade 13 flakmeter ägg som skulle till Ica i Järfälla utanför Stockholm.

Men det bar sig inte bättre än att lastbilen välte i en rondell i Oskarshamn.

Alla äggen gick i kras. 

Eller åtminstone bedömde experter att det rörde sig om en totalskada på lasten. 

Orsaken antas ha varit att föraren höll för hög fart samtidigt som lasten inte var tillräckligt säkrad i lastutrymmet. 

Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB betalade ut 254 000 kronor i försäkringsersättning till Fraktmäklarna i Kalmar AB, som beställt transporten, och riktade därefter regresskrav mot transportfirman. Sedan transportfirman tillbakavisat kraven gick Länsförsäkringar till domstol, och har nu fått rätt i en dom från Attunda tingsrätt. 

Så här skriver rätten i sin dom: 

– Tingsrätten konstaterar att skadan i aktuellt mål inträffat på grund av en lastförskjutning till följd av bristfällig säkring av lasten samt att skadan skedde vid en tidpunkt då fraktföraren som huvudregel är ansvarig för transporten.

Förutom skadeståndet på 254 000 kronor tvingas transportfirman betala rättegångskostnader på 58 000 kronor. 

Konstnären Bengt Lindströms dödsbo stämmer LF Sak på 12 Mkr

Den avlidne konstnären Bengt Lindströms dödsbo kräver Länsförsäkringar Sakförsäkring AB på 12 miljoner kronor i en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. 

Kravet riktas från dödsboet och företaget Konstnären Bengt Lindström AB i likvidation.

Av stämningsansökan framgår att kraven är kopplade till agerandet från en advokat, numera avliden. Dödsboet har enligt stämningsansökan riktat krav mot Länsförsäkringar Sak, men fick i november förra året till svar att ärendet var föremål för preklusion.  

Vad exakt är det då som den avlidne advokaten anklagas för, och som Bengt Lindströms dödsbo menar att Länsförsäkringar Sak ska betala för? 

Det framgår inte av stämningsansökan. 

Kärande har fått i anstånd fram till den 31 augusti att inkomma med komplettering av stämningsansökan. Stämning har ännu inte utfärdats av domstolen. 

Man kan konstatera att det tycks vara en mycket komplicerad boutredning efter konstnären, där bland annat domstol har entledigat en tidigare boutredningsman. 

Så här skriver den nuvarande boutredningsmannen  advokat Ferdinand Hellers till tingsrätten: 

– Arvsskiftet efter Bengt Lindstro¨m har varit och a¨r ett synnerligen komplicerat och infekterat a¨rende. Jag a¨r med tanke pa° det, och att jag oga¨rna vill binda annan boutredningsman, om en sa°dan skulle utses efter o¨verklagande, vid na°gra processhandlingar i rubricerade ma°l, inte komfortabel med att inge en komplettering av sta¨mningsanso¨kan.

Bengt Lindström var en av Sveriges mest kända konstnärer, känd för sina färgsprakande och groteska figurer. Han finns bland annat representerad på Moderna museet och Nationalmuseum. Bengt Lindström avled 2008. 

Länsförsäkringar Sak gör extra aktieutdelning på 340 Mkr

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag har genomfört en extra aktieutdelning på 340 miljoner kronor till moderbolaget Länsförsäkringar AB. 

Den extra aktieutdelningen registrerades den 3 oktober.

Det är första gången sedan år 2014 som Länsförsäkringar Sak gör en extra aktieutdelning till moderbolaget. Vid det tillfället delades 500 miljoner kronor ut. 

Länsförsäkringar Sak hade under förra året premieintäkter för egen räkning på 2 199 (2 115) miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 518 (817) miljoner kronor. Konsolideringsgraden låg på 155 (172) procent. 

Resultatet för Länsförsäkringar Sak ökade med 2,5 miljarder kr Q1

Rörelseresultatet för Länsförsäkringar Sak ökade med närmare 2,5 miljarder kronor under årets första kvartal, från –277 Mkr under första kvartalet 2016 till 2 166 Mkr under samma tid i år. Det framgår av Länsförsäkringsgruppens delårsöversikt jan–mars 2017.

Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 6 129 (5 871) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 520 (356) Mkr.

Johan Agerman, VD för Länsförsäkringar AB, kommenterar resultatet i ett pressmeddelande:

”Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat … gynnades av god tillväxt, stark kapitalavkastning och en förbättrad totalkostnadsprocent på 94. Resultat och affärsvolymer fortsätter att öka stabilt även inom övriga affärsområden. Bankverksamhetens rörelseresultat uppgick till 0,4 Mdkr och inlåningen och utlåningen ökade med 9 respektive 13 procent.”