Etikett: Länsförsäkringars forskningsfond

Länsförsäkringar: Allt fler svenskar känner sig otrygga

Svenskarna har blivit mer otrygga de senaste åtta åren, visar forskning från Ersta Sköndal Bräcke högskola finansierad av Länsförsäkringars Forskningsfond, som presenterades på Järvaveckan under söndagen.

I undersökningen ”Tillitsbarometern” har forskare jämfört tillståndet när det gäller tillit, trygghet, social sammanhållning och förtroende på lokal nivå, och hur situationen har förändrats mellan år 2009 och 2017. Överlag visar undersökningen att otryggheten ökar.

I Stockholm är andelen som ”känner sig otrygga att vistas i området när det är mörkt” bara 15 procent på Södermalm i Stockholms innerstad. I förorten Rågsved är motsvarande siffra 35 procent. I Malmö svarar 15 procent i Limhamn-Bunkeflo att de känner sig otrygga när det är mörkt. I den andra änden av skalan hittar man Rosengård med 39 procent och Fosie med nära 44 procent.

Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhällekunskap, säger att otryggheten, och tilliten till samhället, följer kurvorna över arbetslöshet, låg utbildning och låg inkomst. Men det finns också andra faktorer. Bland annat verkar det som om trygghet och lokalsamhälletillit påverkas negativt av ett större flyktingmottagande. Tendens förstärks av att flera av de kommuner som tagit emot flest flyktingar redan tidigare var mer sårbara på grund av sämre ekonomi och en svagare arbetsmarknad. Det innebär samtidigt att man hade många lediga bostäder och därför starkare incitament att ta emot många flyktingar.

Tillitsbarometern genomförs av SCB på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Här kan du läsa mer om forskningsresultaten.