Etikett: Länsförsäkringsbolagens franchisesupport

Framåt för franchise! Nu bolagiserar Länsförsäkringar franchisesupporten

Nu startar Länsförsäkringar ett nytt separat bolag för support till länsförsäkringars franchiseverksamhet inom försäkring. VD är Urban Johansson, som ansvarat för gruppens franchisesupport sedan 2011.

Länsförsäkringsbolagens Franchisesupport AB – som är det kanske något otympliga namnet på det nybildade företaget – startades formellt den 1 januari och blir verksamt på allvar i mars. Ägare är de tolv länsbolag som i dag arbetar med franchisetagare och styrelseordförande är Christian Bille, VD för Länsförsäkringar Halland.

Länsförsäkringsbolagen har arbetat med franschisetagare i nuvarande form ända sedan samgåendet med Wasa 1998. Verksamheten har växt successivt. I dag arbetar cirka 250 personer i det 40-tal franchisebolag som finns spridda över landet. Verksamheten har expanderat kraftigt sedan 1998, efter en viss nedgång omedelbart efter samgåendet.

I dag står franchisetagarna för ungefär 20 procent av all sakaffär på företagssidan, och 17 procent av de totalt inbetalda livpremierna. Detta inkluderar även mäklad försäljning.

Starten av det nya bolaget kan ses som ett tecken på att Länsförsäkringar nu satsar ytterligare på franchisekonceptet.

– Men jag kan inte ge några konkreta mål kring hur mycket vi ska växa framöver. Det är upp till de olika länsförsäkringsbolagen att slå fast sina strategier och vår roll är sedan att hjälpa dem att realisera dessa, säger Urban Johansson.

– Vi brukar beskriva vårt franchisekoncept som fyra pelare: ett väl fungerande franchiseavtal, franchisehandboken, styrning & kontroll samt kompetensutveckling. Dessa pelare vilar på ett fundament bestående av vårt varumärke, vår kundbas samt alla nöjda kunder vi har. Det är ett starkt koncept, vilket innebär att det finns goda möjligheter att utveckla affären ytterligare. Jag är lite part i målet men jag måste erkänna att jag gillar Länsförsäkringsgruppen – och särskilt kul är det med Länsförsäkringsbolag som har starka tillväxtambitioner.

– Franchising i sig är en spännande företeelse som sysselsätter drygt 130 000 människor i Sverige och står för cirka 6 procent av BNP. Med framgångsrika franchisekoncept inom såväl försäkring som fastighetsförmedling känns det som om att vi står på en så pass solid grund att det i framtiden borde kunna finnas utrymme för ytterligare franchisekoncept inom Länsförsäkringar om Länsförsäkringsbolagen så önskar. Vi får se framöver vad som händer, säger Urban Johansson till Sak & Liv.

Bolaget har i dag 2,5 tjänster – förutom VD Urban Johansson arbetar en jurist heltid. En halvtidstjänst ägnas åt ekonomi. Personalen förs nu över från Länsförsäkringar Stockholm, där franchisesupporten har legat hittills, till det nya bolaget.

Tanken är inte att etableringen av bolaget ska innebära att personalstyrkan växer – tvärtom har kostnaderna relativt sett sjunkit de senaste åren.

Länsförsäkringsbolagens Franchisesupport AB är medlem i branschorganisationen Svensk Franchise vilket bland annat innebär att man åtar sig att följa branschens etiska regelverk.