Etikett: Larmtjänst

Allt fler stölder av båtmotorer – ökning med 21 % första halvåret

Larmtjänst rapporterar att det under första halvåret i år har polisanmälts 1 305 stulna båtmotorer. Det är en ökning med 21 procent jämfört med samma period förra året, enligt den senaste halvårsstatistiken från Brottsförebyggande rådet.

En stor del av ökningen ägde rum under årets första kvartal då det polisanmäldes 497 stulna båtmotorer. Det motsvarar en ökning med 57 procent jämfört med första kvartalet förra året.

– Vi noterade en ny brottstrend där man i större utsträckning ha började ta från vinterförvaringen, säger Åsa Sönnerby, kommunikatör vid Larmtjänst, i en presskommentar.

Mest utsatta för stölderna under året är polisregion Stockholm och polisregion Väst. I region Stockholm har det polisanmälts 527 stulna motorer, en ökning med 47 procent och i region Väst 330 motorer, en ökning med 67 procent.

I region Syd har stölderna däremot minskat något.

Stoppa tjuven! Presentation i dag av de mest stöldsäkra bilarna

Vilka modeller är mest stöldsäkra? Vilka har tjuven lätt att ta sig in i? I dag klockan 10 presenterar Larmtjänst vid en pressträff resultaten av en undersökning av hur stöldsäkra 2017 års bilmodeller är. 

Gradereringen av de nya bilmodellerna på den svenska marknaden – utifrån hur bra stöld- och inbrottsskydd de har – utgår från NVSA-normen (New Vehicle Security Assessment). 

Bland annat har en expert på fordonssäkerhet har bjudits in med uppdraget att ta sig in i en av de senaste personbilsmodellerna som NVSA-graderats.

Presentationen hålls av Anders Edvardsson, affärsområdesansvarig för NVSA.

Pressträffen direktsänds på: www.nvsa.se 

 

Stölder av båtmotorer upp 57 procent första kvartalet!

Stölder av båtmotorer har gått upp kraftigt, rapporterar Larmtjänst. Under första kvartalet i år ökade antalet stölder med 57 procent jämfört med föregående år. 

Larmtjänst refererar till statistik från Brottsförebyggande rådet som visar att 496 båtmotorstölder polisanmäldes under årets första tre månader, vilket kan jämföras med första kvartalet 2016 då 315 stulna motorer anmäldes.

Flest stölder av båtmotorer sker i polisregion Stockholm. Under första kvartalet har 243 stölder av båtmotorer anmälts, en ökning med 80 procent jämfört med samma period 2016. Även i polisregion Väst och Syd har stölderna ökat. I Väst har det polisanmälts 107 stölder och i Syd 60 stölder under första kvartalet.

– Vi har sett en ny brottstrend där man i större utsträckning ha börjat ta från vinterförvaringen. Det kan exempelvis vara från båtuppställningsplatser och sjöbodar, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst i en presskommentar.

Stora nya motorer, mellan 100 och 300 hk, är mer utsatta för stölder än tidigare. Sådana stölder kräver mer logistik. Samtidigt har motorerna höga värden. En nyare motor på 300 hk är värd omkring 300 000 kronor.

Stoppa tjuven! Allt fler vill anmäla försäkringsbedrägerier

Nästan varannan svensk – 47 procent – kan tänka sig att anmäla en person som begått ett försäkringsbedrägeri. Det framgår i en undersökning av allmänhetens attityder till försäkringsbedrägerier.

Vid tidigare liknande undersökningar har andelen som är benägna att anmäla bedrägerier legat lägre: 

Vid en mätning 2013 svarade 40 procent att de kunde tänka sig att anmäla försäkringsbedrägerier. År 2014 svarade 44 procent att de kunde tänka sig att anmäla.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Larmtjänst under perioden 27 oktober–2 november 2016. Undersökningen är gjord på ett riksrepresentativt urval av personer i åldersgruppen 18–79 år. Totalt genomfördes 1 031 intervjuer.

Här kan du ta del av hela undersökningen.