Etikett: Lars Bonde

Danska chefer i Tryg köper aktier för miljoner

Tryg Forsikring rapporterar att två personer i ledningen – Morten Hübbe och Lars Bonde – nyligen förvärvat aktier i bolaget. 

Koncernchefen Morten Hübbe har köpt aktier i Tryg-koncernen för 2,6 miljoner DKK. 

Chief Operation Officer Lars Bonde har investerat hälften av den summan, 1,3 miljoner DKK. 

Vinstmaskinen! Trygs combined ratio sjönk till 84,4 procent 2017

Den danska Tryg-koncernen sänkte under 2017 sitt combined ratio till 84,4 procent att jämföra med 85,3 procent under 2016. Det framgår av bolagets rapport som publicerades i dag på morgonen. Verksamheten i Sverige ökade 2017 premievolymen till knappt 1,5 miljarder DKK.

Enligt Tryg ser styrelsen det som mycket tillfredsställande att de finansiella målen för 2017 har uppnåtts. 

Resultatet före skatt uppgick till 3 239 miljoner DKK vilket motsvarar en ökning med 1,7 procent i lokal valuta. 

Under årets fjärde kvartal uppgick resultatet före skatt till 685 (650) miljoner DKK. Combined ratio under kvartalet låg på 86,0 (87,6) procent.

Av rapporten framgår också att bolaget för första gången på över tio år ser en positiv utveckling av antalet kunder både inom privat och företag i alla nordiska länder. 

Affärsområde Sverige – det vill säga i huvudsak Moderna – hade under 2017 ett combined ratio på 88,1 (90,7) procent. Under fjärde kvartalet uppgick combined ratio i Sverige till 91,3 (92,9) procent.

Premievolymen för affärsområde Sverige uppgick 2017 till 1 487 (1 348) miljoner DKK. Det försäkringstekniska resultatet steg till 171 (120) miljoner DKK. Under fjärde kvartalet låg premievolymen på 355 (337) miljoner DKK och det försäkringstekniska resultatet på 30 (23) miljoner DKK. 

• Tryg meddelade också i dag att Johan Kirstein Brammer utnämnts till Chief Commercial Officer och  till ledamot i Trygs direktion. Han har närmast tidigare varit ansvarig för privatmarknad i Tryg i Danmark. Henrik Grønborg, i dag VD för Alka, har utnämnts till ny direktör för Privat Danmark. Han kommer även att ha fortsatt ansvar för Alka. Trygs direktion består efter förändringen av koncernchef Morten Hübbe, COO Lars Bonde, CFO Christian Baltzer och CCO Johan Kirstein Brammer

Cheferna i Tryg köper aktier i företaget för miljonbelopp

Tryg Forsikring rapporterar att tre höga chefer har köpt aktier i företaget. Aktieförvärven har skett inom ramen för Trygs bonusprogram. 

Koncernchef Morten Hübbe har köpt drygt 14 000 aktier för 2 miljoner DKK.  Christian Baltzer som är finansdirektör i koncernen har köpt dygt 4 000 aktier för 0,5 miljoner DKK. Lars Bonde som är operativ chef i koncernen har köpt 7 500 aktier för 0,9 miljoner DKK. 

Lars Bonde är för närvarande även tillfördnad VD för Moderna Försäkringar i Sverige som fungerar som filial till Tryg Forsikring i Danmark, i väntan på att en ordinarie VD rekryteras som efterträdare till Linnéa Ecorcheville.

Lars Bonde går in som VD för Moderna Försäkringar

Tryg-koncernens COO Lars Bonde registrerades den 14 december som VD för den svenska filialen Moderna Försäkringar, efter Linnéa Ecorcheville som lämnade bolaget tidigare i år för att bli VD för Movestic.

Rekrytering av ny VD pågår och under tiden har Lars Bonde rollen som tf VD för den svenska organisationen.  

Lars Bonde har suttit med i Tryg-koncernens ledning sedan år 2006. Han är Chief Operating Officer sedan 2012. Tidigare har han bland annat varit vice VD och Danmarkschef, och marknadsdirektör i koncernen.