Etikett: Legal & General Nederland

Movestic får en ny syster: Legal & General Nederland

Chesnara – moderbolag till Movestic – betalar 160 miljoner euro för att förvärva Legal & General Nederland. Bolaget har en portfölj omfattande 170 000 försäkringar och ett förvaltat kapital om 2,2 miljarder euro.

Säljare är Legal & General Group plc som har en uttalad strategi att fokusera på sin verksamhet i Storbritannien och USA. 

– Det är positivt att våra ägare väljer att expandera i den riktning Movestic befinner sig. Chesnara är en optimal ägare med sin finansiella styrka och offensiva strategi. Styrelsen består av ledamöter med lång och kvalificerad erfarenhet från försäkringsbranschen som vet hur man får kundernas sparande att växa, säger Lars Nordstrand, vd för Movestic, i en presskommentar.

Chesnara är ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Chesnara driver sedan tidigare bland annat Waard Group i Nederländerna. 

Investeringar i livförsäkringsverksamheter är ett av Chesnaras tre uttalade fokusområden. De andra två handlar om att starta nya verksamheter och att arbeta med lönsam avveckling av verksamheter inom försäkringsbranschen.

Chesnara räknar med att behöva ett kapitaltillskott på 70 milljoner GBP i samband med affären. Förvärvet av Legal & General Nederland kräver godkännande av relevanta myndigheter i Nederländerna och Storbritannien.