Etikett: Lena Friman Blomgren

Svensk Försäkring: Bristande rättssäkerhet i FI:s förslag om penningtvätt

Finansinspektionens förslag om föreskrifter om penningtvätt brister i rättssäkerhet, genom att det skickas på remiss så pass kort tid innan det ska träda i kraft. Det skriver Försäkringsförbundet i ett ovanligt skarpt formulerat remissyttrande. 

Enligt Svensk Försäkring finns både tekniska brister i förslaget, och brister när det gäller rättssäkerheten i remissförfarandet. 

Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter är tänkt att börja gälla den 2 augusti i år. Förslaget remitterades i mitten av april. På tok för sent, menar Svensk Försäkring. 

Svensk Försäkring anser att försäkringsföretag och andra som har att tillämpa de nya föreskrifterna får med en sådan tidsplan oacceptabelt kort tid till förberedelser.

– När en remiss från en svensk myndighet som i detta fall kommer en remissinstans tillhanda endast två och en halv månad före föreslaget ikrafttträdande av den betydande mängd regler som remitteras är det i sig mycket anmärkningsvärt, skriver Svensk Försäkring. 

I övrigt har Svensk Försäkring synpunkter bland annat om åtgärder för att kontrollera identitet och om centralt funktionsansvarig. 

Remissyttrandet är undertecknat av Johan Lundström och Lena Friman Blomgren. 

Här kan du ta del av hela remissyttrandet från Svensk Försäkring.