Etikett: Lena Hök

Skandia: Misslyckad skolgång kostar samhället miljarder

En av tio elever i Sverige klarar inte av gymnasiet. Den samlade samhällskostnaden för detta uppgår till över 53 miljarder kronor per årskull, enligt en rapport som Skandias stiftelse Idéer för livet publicerar i dag.

I den moderna kunskapsekonomin, där avslutade gymnasiestudier närmast är ett minimikrav, utgör det ett dystert bevis på samhällets oförmåga att förbereda unga för framtiden, skriver Skandia.

– Att unga inte klarar skolan är ett underskattat problem både mänskligt och ekonomiskt. Att som kommun inte ha råd med insatser är ett återkommande argument, men faktum är att det är dyrare att låta bli, säger Lena Hök, verksamhetschef för Stiftelsen Idéer för livet, i en presskommentar.

Rapporten är framtagen av Nima Sanandaji, teknologie doktor KTH och bygger på statistik från SCB och en beräkning på framtida samhällsförluster. Rapporten sammanställer kostnader både på nationell nivå och nedbrutet på samtliga 21 län i landet. 

Rapporten i korthet:
•    Genomförda gymnasiestudier är numera ett minimikrav för de flesta jobb.
•    En av tio elever klarar inte gymnasiet (cirka 14 000 elever per årskull).
•    Samhällsförlusten för dessa elever uppgår till totalt cirka 53 miljarder under den årskullens arbetsliv.
•    Hälften av förlusten drabbar enskilda och hälften drabbar det offentliga genom förlorade skatteintäkter.

Här kan du ta del av hela rapporten. 

 

Lena Hök går från Skandia till Skanska

Lena Hök lämnar nu sin tjänst som Hållbarhetschef på Skandia och verksamhetschef för Skandias forskningsstiftelse Idéer för livet. Den 28 augusti börjar hon istället som Senior Vice President Green & Community Investment på Skanska AB.

Lena Hök är även medlem i styrelsen för SIDA och är ordförande för den svenska kommittén för Corporate Responsibility och anti-korruption i den internationella handelskammaren.

– Skanska fokuserar på hållbarhetsområden, som grönt och CI, där vi tror att vi kan påverka mest och bidra på ett positivt sätt till samhället och uppfylla Skanskas löfte om att bygga för ett bättre samhälle. Genom att leverera projekt och fokusera på hur vi genomför dem på ett hållbart sätt för våra anställda, kunder och samhället där vi verkar. Att vara duktiga på hållbarhetsfrågor är en konkurrensfördel men också något som förväntas av oss. Lena har mycket erfarenhet av att framgångsrikt förena hållbarhetsfrågor med affärer och jag ser mycket fram emot att jobba ihop, säger Christel Åkerman, vice vd, Skanska AB, i en presskommentar till rekryteringen. 

Skandias Idéer för Livet stöttar anti-dopingstiftelse

Skandias stiftelse Idéer för Livet har beslutat att stödja Pure For Sure – en rörelse för information om doping initierad av Arne Ljungqvist. Enligt Skandia är samarbetet med Pure For Sure ett led i att bidra till ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet.

Arne Ljungqvist har grundat Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation som sedan 2011 driver flera informationsprojekt för att öka kunskapen om doping.

Ett av dessa initiativ är Pure For Sure, som utvecklar utbildningsprogram för ungdomar i skolor och idrottsföreningar och för vuxna motionärer.

– Idéer för livets stödjer Pure For Sures arbete med tidiga insatser för att stävja att unga börjar använda dopingmedel. Genom samarbetet vill Idéer för livet bidra till ökad kunskap och inspiration för en mer hälsosam och sund livsstil, säger Lena Hök, verksamhetschef vid Skandias stiftelse Idéer för livet, i en presskommentar.

Skandia medarrangör av seminarium om hållbarhet

På onsdag den 1 februari arrangerar Skandia ett seminarium om hållbarhet. Seminariet arrangeras tillsammans med WWF och Stockholm Environment Institute. 

Utgångspunkten för seminariet är Agenda 2030, där det har satts upp 17 nya hållbarhetsmål som ska vara uppfyllda till år 2030.

Några frågor som tas upp till diskussion är:

• Hur blir de nya hållbarhetsmålen relevanta för näringslivet? 

• Hur stöttar politiken näringslivets arbete med Parisavtalet och Agenda 2030?

Bland talarna märks Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, VD för Stockholm Environment Institute Johan Kuylenstierna och Lena Hök, Hållbarhetschef på Skandia.