Etikett: Lennart Haglund

Sparbankerna har nu gått över 10 procent i Swedbank

De lokala Sparbankerna i ägargruppen Föreningen Sparbanksintressenter har ökat sitt ägande i Swedbank till 116 miljoner aktier. Det innebär att Sparbankerna nu äger över 10 procent av aktierna i Swedbank.

Det samlade värdet av Sparbankernas aktier efter ägarökningen till cirka 24 miljarder kronor, räknat på aktiekursen vid börsstängning i går den 7 november 2017. Tidigare i år etablerade sig gruppen av sparbanker som största ägare i Swedbank.  

– I och med ökningen av Sparbankernas ägande i Swedbank tar vi nu ett ökat ansvar i ägargruppen. Vår ambition är dessutom att öka Sparbankernas ägande i Swedbank kontinuerligt, säger Lennart Haglund, Ordförande Sparbanksgruppen, i en presskommentar.

Sparbanksgruppen bildades 2009 och har totalt 69 medlemmar, varav 54 är sparbanker/sparbanksaktiebolag. 

Enligt statistik från den 30 september är Folksam näst störste ägare i Swedbank med 7 procent av aktierna. Därnäst följer Alecta och AMF med knappt 5 procent vardera.