Etikett: Levanti Kapital

Två nya Hjertamedlemmar: Levanti och Crossborder

Hjerta meddelar i dag att två företag har anmält sig som nya medlemmar i Hjerta: Levanti Kapital AB och Crossborder Life & Pension AB. 

Levanti Kapital AB drivs av sakförsäkringsförmedlaren Alexander Dalinell. Under det senaste bokföringsåret hade företaget en omsättning på 0,4 miljoner (0,5) kronor och ett resultat efter skatt på 0,0 (0,1) miljoner kronor.  

CBLP Crossborder Life & Pension AB är ett nystartat företag med Göran Åslev som ägare. Göran Åslev kommer närmast från Private Banking på Swedbank. Han har tidigare varit partner i Söderberg 6 Partners. Tidigare var han på Max Matthiessen under åren 1997–2004.