Etikett: Lisa Winquist

Gjensidige satsar på förberedande förlossningsfilm i VR

Nu satsar Gjensidige i Sverige på att förbereda blivande föräldrar på sin förlossning genom en förlossningsfilm, inspelad i VR – virtual reality-teknik.

Syftet är att utbilda och minska föräldrars oro inför förlossningen. Enligt Gjensidige är detta det blir den första förlossningsförberedande filmen i världen som skildrar en förlossning i VR. Filmen är framtagen på Örebro Universitetssjukhus.

– För att alla ska få förståelse för hur en förlossning verkligen går till kan ny teknik möjliggöra och öppna upp för att fler blivande föräldrar ska känna sig bekväma och förberedda inför sin förlossning, säger Kristina Müller, chefsbarnmorska, på BB Stockholm.

Gjensidige har skickat ut VR-utrustning till drygt 200 mödravårdscentraler runtom i Sverige för att göra filmen tillgänglig för blivande föräldrar. Målet är att den ska användas som utbildningsmaterial på mödravårdscentraler i landet.

– Digitaliseringen är idag ett faktum – utbildningen inför förlossningar behöver ligga i fas med utvecklingen och de möjligheter som detta innebär. Genom att filma en förlossning i VR förmedlas en äkthetskänsla som är svår att få fram i befintligt förlossningsförberedande material, säger Lina Winqvist, marknadschef, på Gjensidige Försäkring.