Etikett: Livkronan

LivkronanTrygghet med 32 000 medlemmar nu i likvidation

Fullmäktige för Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet beslutade i december att verksamheten gå i frivillig likvidation. Likvidationen väntas vara avslutad under första halvåret nästa år. Då betalas  värdet försäkringarna ut till medlemmarna. 

LivkronanTrygghet startade för 157 år sedan, och består av ett stort antal mindre livförsäkringskassor som har slagits samman.

Fram till likvidationen har verksamheten gått ut på att förvalta kapitalförsäkringar som utbetalas vid dödsfall eller vid uppnådd avtalad ålder. 

Möjligheten att teckna nya försäkringar i LivkronanTrygghet upphörde den 1 januari 2013. Med tanke på att försäkringsbeståndet minskar varje år utan att det fylls på, beslutade styrelsen och fullmäktige att verksamheten ska upphöra för att inte administrationskostnaderna per medlem ska bli orimligt höga.

Försäkringsföreningen har inte haft några anställda, administrationen har skötts av Länsförsäkringar Östgöta. 

Vid utgången av år 2016 hade försäkringsföreningen drygt 32 000 medlemmar. Enligt föreningen har en likvidation av motsvarande omfattning aldrig genomförts tidigare i Sverige.  

Premieinkomsten 2016 uppgick till 1,0 (1,3) miljoner kronor. Den 31 december år 2016 hade föreningen 403 (426) miljoner kronor under förvaltning. Totalavkastningen under 2016 var på 9,7 (10,6) procent. 

Från och med januari sker inte längre några utbetalningar vid dödsfall.