Etikett: lösenord

Byte av lösenord — och eventuellt avbrott på hemsidan

Just nu är vi på väg att byta it-plattform för Sak & Liv. Därför får du senare i dag att ett nytt lösenord för ditt Sak & Liv-abonnemang. Plattformsbytet innebär också att det under delar av eftermiddagen kan vara problem att komma åt hemsidan. 

Bytet till en ny it-plattform för vår hemsida gör att vi på lite sikt får bättre möjligheter att leverera intressanta nyheter och fördjupningar till dig.

Förändringen innebär samtidigt att du kommer att få ett nytt lösenord för att logga in på Sak & Liv-sidan. Lösenordet kommer att mejlas till dig senare under dagen.

På grund av plattformsbytet kan det också komma att bli svårt att nå vår hemsida under delar av dagen. Skiftet är tänkt att genomföras runt kl 14 och hemsidan kan påverkas sav förändringen under uppskattningsvis cirka 30 minuter. Om du inte kommer åt sidan, kan du med andra ord vänta en stund och försöka igen.