Etikett: Lotta Finstorp

”Förmånsskatt på vårdförsäkring – ett illavarslande förslag”

Har det gjorts någon konsekvensanalys av den planerade förmånsskatten på sjukvårdsförsäkringar? Det undrar Lotta Finstorp, riksdagsledamot för Moderaterna, i en interpellation till finansminister Magdalena Andersson.  

Lotta Finstorp skriver att förslaget om förmånsskatt på sjukvårdsförsäkringar är extra illavarslande i en tid när den psykiska ohälsan i Sverige ökar.

– Den privata sjukvårdsförsäkringen avlastar den offentliga sjukvården, men det verkar inte spela någon roll när ideologi går före välfärdens bästa. Regeringen bör fundera på varför den stjälper i stället för hjälper, skriver hon i interpellationen till finansministern.

Interpellationen mynnar ut i två frågor:

• Avser regeringen och ministern att gå vidare med det förslag som redogörs för ovan och i sådana fall varför?

• Har regeringen och ministern gjort en konsekvensanalys av förslagets påverkan och belastning på den offentliga sjukvården?

Riksdagsfråga till Magdalena Andersson ifrågasätter finansskatten

Är finansministern beredd att ta fram andra modeller för utformningen av finansskatten, som inte slår lika hårt mot svenska jobb i finanssektorn? Det frågar riksdagsledamoten Lotta Finstorp (M) i en riksdagsfråga till Finansminister Magdalena Andersson (S). 

Bakgrunden till riksdagsfrågan är utredningen om finansskatt som lades fram i november. Utredaren föreslår där en finansskatt med utformning enligt dansk modell, där en särskild skatt på lönesumman införs.

Lotta Finstorp vänder sig emot att denna modell riskerar att leda till sämre service för bankkunderna, när det blir färre anställda i bankerna, och att kunderna tvingas betala mer för bankernas tjänster.

Därför vore det bättre med en alternativ beskattning som inte slår lika hårt mot jobben, menar Lotta Finstorp. 

Klicka här för att läsa hela riksdagsfrågan.