Etikett: Ludvika kommun

Gör om, gör rätt! Upphandling av försäkring underkändes i domstol

Ludvika kommun tvingas nu göra om utvärderingen av en upphandling av fordonsförsäkring. Detta eftersom ett av försäkringsbolagen fått möjlighet att komplettera sitt bud efter det att anbudstiden gått ut. 

Upphandlingen av fordonsförsäkring genomfördes förra året, i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson.

I december fattade kommunen beslut om att man antog budet från Dalarnas Försäkringsbolag. 

Men försäkringsbolaget Protector invände mot beslutet, och överklagade till domstol. 

Bakgrunden till Protectors invändning var att Dalarnas försäkringsbolag när tiden för anbudet löpte ut inte hade lämnat något bud när det gällde försäkring av tre containrar. Trots att detta var ett obligatoriskt krav vid upphandlingen. 

Willis vände sig då till Dalarnas försäkringsbolag och bad dem komplettera sitt bud så att det även omfattade de tre containrarna. Försäkringsbolaget inkom då med ett nytt bud. 

Förvaltningsrätten i Falun konstaterar i sin dom att kommunen låtit Dalarnas Försäkringsbolag komplettera anbudet efter sista anbudsdag, vilket strider mot regelverket för offentliga upphandlingar. Enligt domstolen är det inte nödvändigt att göra om hela upphandlingen, men anbudsutvärderingen ska enligt domen göras om utan att man tar hänsyn till kompletteringarna från Dalarnas försäkringsbolag.