Etikett: Lundstedt Fond & Finans AB

Försäkringsstrategi fixar försäkring för folktandvården

Folktandvården i Sörmland och Gävleborg har tagit förmedlarföretaget Försäkringstrategi till hjälp för att handla upp pensionslösning åt de anställda. 

Båda bolagen har i dag avtal med Skandia. Avtalen löper ut i augusti.

Därför handlar man nu åter upp tjänsten.

Upphandlingen gäller försäkring av förmånsbestämd ålderspension med tillhörande premiebefrielse, samt efterlevandepension till vuxen och barn med tillhörande administration. Tiden är två år med möjlig förlängning i två år. 

De anställda går under KAP-KL- och AKAP-KL-avtalen.

Anbud ska lämnas in senast den 14 mars. 

Försäkringsstrategi startade redan år 1986. Företaget har i dag 15 anställda och är främst inriktat på förmedling av tjänstepensioner. Från den 1 november förra året är man en del av Söderberg & Partners-koncernen. 

Miljonvite för förmedlare! Lundstedt Fond & Finans fälldes i domstol

Förmedlarföretaget Lundstedt Fond & Finans har fällts av Patent- och marknadsdomstolen. Domstolen utfärdar en rad vitesföreläggande i miljonklassen och dömer dessutom bolaget att betala en marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor.  

Under flera år har Lundstedt Fond & Finans anklagats för att ha lurat sina kunder och att bryta mot lagen när det gäller hanteringen av kundernas premiepensionsinnehav. 

Enligt anklagelserna hade företaget genom att kapa bank-id:n flyttat kunders PPM-pengar till den fond som bolaget marknadsförde, GFG Fund SICAV – Global Medium Risk Fund.

Förra året polisanmäldes företaget av Pensionsmyndigheten. KO gick också till domstol för att stoppa företaget. Tidigare hade Konsumentverket utfärdat ett förbuds- och informationsföreläggande mot företaget. 

Bolaget har tidigare hänvisat till att det har varit telemarketingbolaget Unipeople som har stått för felaktigheterna, inte Lundstedt Fond & Finans. 

Enligt domen från den 27 januari förbjuds nu Lundstedt Fond & Finans AB vid vite om 1 miljon kr att …

… flytta premiepensionsfondinnehav åt konsumenter genom att på Pensionsmyndighetens hemsida logga in genom konsumentens BankID. 

… flytta konsumenters premiepensionsfondinnehav från konsumentens befintliga fonder till den av Lundstedt anvisade fonden, utan att konsumenten beställt det.

… att vid telefonförsäljning av premiepensionstjänst gentemot konsument, ingå avtal utan att konsumenten skriftligt accepterar bolagets anbud. 

Dessutom åläggs företaget att ge lagstadgad information vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster gentemot konsument i rimlig tid innan avtal ingås, även detta vid vite om 1 miljon kronor. 

Förutom marknadsstörningsavgiften på 400 000 kronor ska Lundstedt Fond & Finans AB ersätta Konsumentombudsmannens rättegångskostnader med 46 305 kronor.

Lundstedt Fond & Finans AB har drivits av försäkringsförmedlaren Johan Lundstedt.

Företaget försattes i konkurs i juli förra året. Därför får i praktiken domen inte särskilt stor betydelse. Även telemarketingföretaget Unipeople är försatt i konkurs. 

Målet har avgjorts utan huvudförhandling och utan att bolaget har inkommit med svaromål. Konkursförvaltaren har meddelat domstolen att konkursboet inte träder in rättegången.

Lundstedt Fond & Finans AB hade under 2015 intäkter på 10,9 (1,5) miljoner kronor och ett resultat på 0,0 (0,0) miljoner kronor. 

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan ta del av hela domen genom att klicka här.