Etikett: Macquarie

Folksam gör miljardinvestering i fond för infrastruktur

Folksam meddelar i dag att Folksamgruppen investerar sammanlagt 125 miljoner euro – motsvarande drygt 1,2 miljarder kronor – i Macquarie Super Core Infrastructure Fund.

Australiska Macquarie är världens ledande privata aktör inom infrastrukturinvesteringar. Macquarie Group är en global finansiell aktör med över 14 000 anställda och har huvudkontor i Sidney.

Kapitalet i Macquarie Super Core Infrastructure Fund kommer totalt att uppgå till drygt 2 miljarder euro. Fonden är tänkt som en diversifierad fond med reglerade tillgångar inom främst europeisk infrastruktur, med samhällsviktiga tillgångar inom el- och gasdistribution, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Investeringen präglas av låg risk och goda kassaflöden. Livslängden för fonden är 20 år, med möjlighet till förlängning.

Investeringen fördelar sig enligt följande inom Folksamgruppen: Folksam Liv 52 miljoner euro, Folksam Sak 14 miljoner euro och KPA Pension 59 miljoner euro.

– Investeringen är ytterligare ett steg i vår strategi att investera i tillgångar som innebär god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning. På det här sättet ökar vi den potentiella avkastningen på våra kunders kapital med en begränsad risk. Genom Macquarie får vi tillgång till världsledande kompetens på infrastrukturområdet. Investeringen kompletterar våra befintliga investeringar på infrastrukturområdet, där Ellevio utgör stommen, på ett utmärkt sätt, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, Folksamgruppen, i en presskommentar.