Etikett: Mahmut Baran

HFD godkänner Nynas avdrag för tjänstepensioner i Storbritannien

Högsta förvaltningsdomstolen har i en färsk dom gett det svenska bolaget Nynas UK AB rätt till avdrag för kostnader för tryggande av pensionsutfästelser för anställda i en utländsk filial där pensionerna lämnats och tryggats enligt brittisk pensionsordning. HFD går därmed emot utslaget i lägre instanser, där man av formella skäl inte ville ge Nynas avdrag för pensionskostnaderna i Storbritannien.