Etikett: Malta

Småspararguiden: Så kan Allra ha mjölkat spararna på 575 Mkr

Huvudpersonerna i Allraskandalen kan ha mjölkat spararna på sammanlagt 575 miljoner kronor. Det skriver Småspararguiden i en analys publicerad i dag på morgonen. I analysen kartläggs turerna kring ett bolag på Malta där ledande personer i Allra varit storägare. 

Tidigare har det beskrivits hur Allras ledning – genom att ta ut våldsamma överpriser för vissa finansiella tjänster – kan ha mjölkat fondsparare på hundratals miljoner kronor bland annat via bolag i Dubai. 

I sin senaste rapport om Allra-skandalen menar Småspararguiden att det också tycks som om pengar  smusslat undan via ett bolag på Malta år 2015. 

Upplägget tycks ha fungerat på motsvarande sätt som i Allras bolag på Dubai och i svenska Oak Capital, det vill säga att bolagets fonder köper skräddarsydda finansiella instrument med höga provisioner till ett separat bolag som fungerar som mellanhand. I det här fallet har bolaget varit DS Platforms, registrerat på Malta, som har varit mellanhanden. Totalt sett handlar det om 138 miljoner kronor som kan ha försvunnit i Malta-bolaget under 2015, menar Småspararguiden. 

Småspararguidens menar att Allras fonder kan ha mjölkats på sammanlagt cirka 575 miljoner kronor genom liknande upplägg genom värdepappersbolag i Sverige, Malta och Dubai. 

Till det kommer att de inköpta finansiella produkterna tycks ha gett spararna en usel avkastning. 

Småspararguiden gör dock förbehållet att det i dag inte går att bevisa fullt ut vad som har skett, och skriver därför att Allra ”förmodligen” har mjölkat spararna på det sättet som beskrivs.  

– Om våra misstankar stämmer innebär det en helt ny nivå i Allra-skandalen där pengar slussats från pensionsspararnas fickor till Allra-gängets privata fickor, utan att passera moderbolaget eller någon tredje part, skriver Småspararguiden i sin granskning. 

Bolaget DS Platforms på Malta har även haft kopplingar till Solidar, vars huvudägare också varit delägare i Maltabolaget via ett holdingbolag. Detta bolag tycks dock inte ha fått del av utdelningen under 2015.  

Här kan du läsa mer om Småspararguidens granskning av Allra. 

Här är ett inslag från Ekot i morse som berättar om granskningen. 

Finansinspektionen på Malta drar in tillståndet för Falcon Funds

Styrelsen och personerna bakom Falcon Funds förlorar nu allt inflytande över sina tre fonder. Detta sedan den maltesiska finansinspektionen MFSA utsett en likvidator för avvecklingen av fonderna. 

Enligt Pensionsmyndigheten tar MFSA därmed till ett av de strängaste medel de har möjlighet till inom ramen för sin tillsynsverksamhet. 

Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg välkomnar beslutet i ett pressmeddelande nu på morgonn, men understryker att läget är fortsatt allvarligt: 

–    Vi har efterfrågat ett beslut i den här riktningen, och det är bra att det äntligen kommer. Detta beslut gör att vi nu ser en möjlighet till en ordnad avveckling av fondernas återstående innehav. Personerna bakom Falcon Funds är dock fortsatt svaret skyldiga varför mer än en miljard kronor av svenska pensionssparares medel fortfarande saknas.

Det är nu revisionsföretaget KPMG på Malta som i egenskap av ”competent person” ska ansvara för likvidationen av fonderna. En plan ska nu tas fram för hur fondens innehav ska avvecklas på ett ordnat sätt.

–    Det här är utan tvekan en nödvändig åtgärd och vi ser fram emot att – i dialog med KPMG – äntligen få full insyn i hur de återstående investeringarna ser ut. Samtidigt är det viktigt att slå fast att vårt arbete inte är slut i och med denna åtgärd. Vi kommer att fortsätta ställa de ansvariga till svars, avslutar Mikael Westberg.